ORHUN YAZITLARINDA SOSYAL VE SİYASİ MESAJLAR

0
611

Erdem KONUR

Marmara Üniversitesi,Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkçe’nin bilinen yazılı ilk örnekleri,8.yüzyılın başlarına dayanan ve Orhun vadisinde bulunan,bu yüzden de Orhun Âbideleri veya Orhun Yazıtları olarak adlandırılan yazıtlardır.Bu yazıtlar,Türkçe’nin,tarihsel süreçteki gramer yapısı ve bu yapının değişimiyle ilgili bilgiler verdiği gibi, Türklerin devlet anlayışı ile yönetimi ,Türklerin kültürel öğeleri, Türklerin komşuları ile soydaşlarıyla olan ilişkileri ve sosyal yaşantısıyla vb. ilgili önemli bilgiler, içermektedir. Bu makalede, Orhun Abidelerinde geçen, Türklerin siyasi ve sosyal yaşamıyla ilgili bazı konulara değineceğiz.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: ORHUN YAZITLARINDA SOSYAL VE SİYASİ MESAJLAR

Avatar

Leave a reply