ORHUN KİTABELERİ

0
401

MUHARREM ERGİN

Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası…

Türk askeri dehasının, Türk askerlik san’atının esasları…

Türk gururunun ilahi yüksekliği…

Türk feragat ve faziletinin büyük örneği…

Türk içtimai hayatının ulvi tablosu…

Türk edebiyatının ilk şaheseri…

Yalın ve keskin üslubun şaşırtıcı numuneleri…

Türk milliyetçiliğinin temel kitabı…

Bir kavmi millet yapabilecek eser…

Asırlar içinden milli istikameti aydınlatan ışık…

Türk dilinin mübarek kaynağı…

MUHARREM ERGİN, ORHUN ABİDELERİ, 1000 TEMEL ESER, NU 32, DEVLET KİTAPLARI İSTANBUL 1970, S. 1

Avatar

Leave a reply