“OMBRIYERLER ETRÜSKLERE TURKUS DERLERDİ…”

0
485

DR. REŞİT GALİP

Golvalıların bir kolu olduğu söylenen ve İtalya’nın en eski kavimlerinden biri olan Ombriyerler Etrüsklere Turkus derlerdi. Bu kelime Cezri’nin Türk kelimesi ile dikkati celp ve aşikar yakınlığı işaret edilmeye değerlidir. Diğer bir müellif Martha, ‘Etrüsk Dili’ adlı kitabında Etrüskçenin Fin-Ugur dillerinden olduğu kanaatini ileri sürmektedir.

DR. REŞİT GALİP BEY’İN KONUŞMASI, BİRİNCİ TÜRK TARİH KONGRESİ KONFERANSLAR, ZABIT TUTANAKLARI, MAARİF VEKALETİ VE TÜRK TARİH CEMİYETİ TERKİPİ, S. 124

Avatar

Leave a reply