Milli Mücadele

Turgut Özakman – Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi

Gotthard Jaeschke – Kurtuluş Savaşında Ingiliz Belgeleri

İsmet Görgülü – On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922 Balkan-Birinci Dünya ve İstiklal Harbi, TTK

Prof. Dr. Salahi Sonyel – Gizli Belgelerle Lozan Konferansı’nın Perde Arkası

Prof. Dr. Salahi Sonyel – Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri

Mazhar Müfit Kansu – Erzurum’dan Ölümüne Kadar ATATÜRK’le Beraber I-II

Turgut Özakman – Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi

Metin Ayışığı – Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye’ye Gelen Amerikan Heyetleri

Arı İnan – Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları

Mustafa Aksakal Harb-i Umumi Eşiğinde Osmanlı – Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl Girdi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Sina Akşin Jön Türkler ve İttihat ve Terakki İmge Kitabevi

Sina Akşin Şeriatçı Bir Ayaklanma 31 Mart Olayı İmge Kitabevi

Atatürk ve Cumhuriyet Tarihi

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu – İlk Meclis

Prof. Dr. Utkan Kocatürk – Kaynakçalı Atatürk Günlüğü

Erol Ulubelen – İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Cumhuriyet Kitapları

Şevket Süreyya Aydemir – Tek Adam (3 Cilt)

Erik Jan Zürcher – Modernleşen Türkiye’nin Tarihi

Genelkurmay Belgelerinde Kürt İsyanları, 3 Cilt, Kaynak Yay.

Falih Rıfkı Atay – Zeytindağı

Falih Rıfkı Atay – Mustafa Kemal’in Ağzından Vahdettin

Falih Rıfkı Atay – Çankaya

Turgut Özakman – Dr. Rıza Nur Dosyası

Feroz Ahmad – Modern Türkiye’nin Oluşumu

Teoman Alili – Yugoslavya Dersleri

Peyami Safa – Büyük Halaskarımız Mustafa Kemal Paşa

Afet İnan – Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler

Hulusi Turgut – Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları

Rauf Orbay – Siyasi Hatıralar

Ali Fuad Türkgeldi – Görüp İşittiklerim

Şerafettin Turan – Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar

Çağdaş Yayınlar – Eskimeyenler – Terör – İdeoloji – Ekonomi

Necip Hablemitoğlu – Köstebek

M. Emin Değer – Oltadaki Balık Türkiye

Samuel Huntington – Medeniyetler Çatışması

Uğur Mumcu – Rabıta

Uğur Mumcu – Terörsüz Özgürlük

Uğur Mumcu – Uyan Gazi Kemal

Uğur Mumcu – Gazi Paşaya Suikast

Francis Fukuyama – Tarihin Sonu Ve Son İnsan

Charles Bettelheim – Nazizm Döneminde Alman Ekonomisi

Noam Chomsky – Amerikan Müdahaleciliği

Mustafa Yıldırım – Sivil Örümceğin Ağında

Cengiz Özakıncı – Türkiye’nin Siyasi İntiharı /Yeni-Osmanlı Tuzağı

Cengiz Özakıncı – İblisin Kıblesi

Yusuf Akçura – Aydınlara Düşen Vazife

Haydar Tunçkanat – İkili Anlaşmaların İçyüzü

Mustafa Yıldırım – Meczup Yaratmak Said-i Kürdi Nursi ve Yanıltma Ustaları

Mustafa Yıldırım – Ulus Dağına Düşen Ateş

Yılmaz Dikbaş – Avrupa Birliği Tabuta Çakılan Son Çivi

Yılmaz Dikbaş – Satılık Vatan

Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995) Timaş Yayınları

Fahir Armaoğlu 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914 Timaş Yayınları
Türkçülük

Ziya Gokalp – Türkçülüğün Esasları

Yusuf Akçura – Türkçülük – Turkçülüğün Tarihi Gelişimi

Ömer Seyfettin – Turan Devleti

Abdulkadir İnan – Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, TTK

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl – Gök-Türkler I-II-III

Dr. László Rásonyi – Tarihte Türklük

Dr. László Rásonyi – Doğu Avrupa’da Türklük

Rene Grousset- Bozkır İmparatorluğu

İlyas Kamalov Moğolların Kafkasya Politikası

Prof. Dr İskender Öksüz-Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi

Ahmet Taşağıl – Kök Tenri’nin Çocukları

Ahmet Bican Ercilasun – Türk Dili Tarihi

Samuel Noam Kramer – Tarih Sümer’de Başlar

Tarih (Devletler – Kişiler – Olaylar Üzerine)

M Şükrü Hanioğlu – Late Ottoman Empire

H. G. Wells – The Outline of History

Gene Sharp – From Dictatorship to Democracy

Murat Bardakçı – Mahmud Şevket Paşa’nın Sadaret Günlüğü

Murat Bardakçı – Şahbaba

Murat Bardakçı – Enver

Hulki Cevizoğlu – Gizli Sözler (Bir Devrimciyle Röportajlar)

M. Şerif Fırat – Doğu İlleri ve Varto Tarihi

Hayri Yıldırım – İskilipli Atıf Hoca Neden Haindir?

Hayri Yıldırım – Son Türkçü Atsız

Dünya Savaş Tarihi- İmparatorluk Çağı (1776-1914) Timaş Yayınları

İlber Ortaylı Türklerin Tarihi, Timaş Yayınları

İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş Yayınları

Halil İnalcık Osmanlı ve Modern Türkiye Timaş Yayınları

İlber Ortaylı Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu Timaş Yayınları

Ali Çimen Tarihi Değiştiren İmparatorluklar Timaş Yayınları

Namık Kemal Yavuz Sultan Selim Ötüken Neşriyat

Nazım Tektaş – Tanrı’nın Askerleri 1-2-3

Faik Tonguç – Bir Rus Subayının Kafkasya Anıları

L.N. Gumilev – Hunlar

Türk Dili

[Hulki Cevizoğlu – Tarih Türkler’de Başlar/Türk Dilinin Kökeni (Türk Dilinin Kökeni)](http://Hulki Cevizoğlu – Tarih Türkler’de Başlar/Türk Dilinin Kökeni (Türk Dilinin Kökeni))

Ön Türkler – Ön Asya – Doğu Avrupa – Sibirya

Samuel Noah Kramer – Sümer mitolojisi

Muazzez İlmiye Çığ – Gilgameş

Yaşar Çoruhlu Eski Türklerin Kutsal Mezarları Kurganlar Ötüken Neşriyat

Claude Cahen – Osmanlıdan önce Anadolu’da Türkler

Ahmet Taşağıl – Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları

Bütün Kitaplarını Önerdiğimiz Yazarlar

Bilal Şimşir’e ait kitaplar Mahmut Esat Bozkurt Toplu Eserler – 4 Cilt Atatürk İhtilali
Sinan Meydan
Ziya Gökalp
Ömer Seyfettin
Yusuf Akçura
Zeki Velidi Togan
Jean Paul Roux
Hüseyin Nihal Atsız
Nejdet Sançar
Bahriye Üçok
Kazım Mirşan
Rıza Zelyut
Saadettin Gömeç
Osman Pamukoğlu

Önerdiğimiz Çalışmalar

*Türkler Ansiklopedisi – 21 Cilt

*Başbakanlık Arşivleri – Tehcirler Bölümü

*Atatürk’ün tüm kitapları

*Sina Akşin Kısa Türkiye Tarihi İş Bankası Kültür Yayınları

*Sina Akşin Kısa 20. Yüzyıl Tarihi İş Bankası Kültür Yayınları

*İsmail Hami Danişmend – İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi

*J.Von Hammer Osmanlı Tarihi Kamer Yayınları

*J.Von Hammer Osmanlı İmparatorluğu Tarih 2 Cilt Takım İlgi Kültür Sanat Yayınları

*J. Von Hammer Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Söğüt Yayınları

*Kemalist Devrim’in Tarih Dersleri Seti, 4 Cilt

*TTK – Türk Tarihinin Ana Hatları

*Atatürk’ün Bütün Eserleri – 30 Cilt

*Osmanlı Belgelerinde Ermeni (…) İlişkileri – Bunlar Başbakanlık Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları (Üç noktalı yere İngiliz, Rus ve Amerikan gelecek şekilde birkaç cilt farkı kitapları var)

[alert variation=”alert-info”]Bu kitaplar yazarımız tarafından incelendikten sonra size önermek amacıyla listelenmiştir. Yakın zamanda bu kitaplar hakkında inceleme yazılarını da boş zamanlarımızda gireceğiz.[/alert]

[alert variation=”alert-warning”]Eğer sizin de Türkçe Tarih’in diğer kullanıcılarına önerdiğiniz kitaplar bulunuyorsa [email protected] a veya facebook.com/turkcetarih adresine bildirebilirsiniz. Önerdiğiniz kitap gözden kaçmış ise listeye hemen dahil ederiz.[/alert]