Ögürcik Alp

0
598

Döndüm kaçıp Kanlı Han’dan kıble sordum

Kar yel aşıp gelen er önünden döndüm

Karcılara yercilere yol başlattım

Yağışlı karlı iki kola yol yumşattım

Kürkle kürkle kırlara döşek saldım

Art önüme bize salıp göçümü çektim

Kar atımda dağ yolundan aşıp vardım

Kabaklı’dan Alata’ya yurt yurtlattım

Gürüldeşip ardımdan düşman yetti

Kaygu başlı katı yaya iş buyurdum

Kanlı irinli kayın oka kan yürüttüm

Vursa keser keskin kılıca tuğ bağlattım

Kılıcımı sıyırıp bel ensemde kuyu kazdım

Derede kışlayıp kırda yaylayıp balkan aştır

Eğse yayını kara dağa uğrayıp geldim

Hangi topluluk toy tutmadı orda oldum

Altın gözlü tavşanı getirdi diye

Kaz ayağı üç ayrı damga verdim

Ebülgazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime – Türklerin Soy Kütüğü, Tercüman 1001 Temel Eser, Hazırlayan:
Muharrem Ergin, s. 86-87

 

Leave a reply