ÖDEMİŞ İLKKURŞUN ( HACI İLYAS-BURHANİYE) KÖYÜ’NDE 1320 (M.1904) YILI NÜFUS SAYIMI

0
436

Necat ÇETİN

Bu gün idari bakımdan Ödemiş Merkeze 12 km uzaklıkta olan İlkkurşun köyü, KuzeyKafkasya’nın Otokhton (yerli) halklarından olan Adigelerin Şapsığ boyundandır. Köyde nüfusun tamamı Adigelerden oluşmaktadır. Dışarıya göç vermesine rağmen dışarıdan göç almamış olan köyde halen anadil olarak Çerkezce konuşulmakta, Adige örf ve adetleri uygulanmaktadır. Yaklaşık 100 haneden oluşan köyde, ancak 200-250 kişilik yaşlı bir kesim yaşamlarını sürdürmektedir.

Tarihçe: Kuruluşu 1870’li yıllara dayanan İlkkurşun Köyü’nün kurucuları Adigelerin Şapsığ boyundandır. Köyün kurucuları olan Şapsığlar, kıyı boyu Şapsığlarından olup (XI’UŞE ŞAPSIĞEXER) Kuzey Kafkasya’nın Tshemez (Novorossisk), Tuapse, Anapa bölgelerindendir. Osmanlı Devletinde genel nüfus sayımları ve 1320 (M.1904) sayımı hakkında kısa genel bilgi: Osmanlı devletinde 1831 yılında yapılan genel nüfus sayımında sadece erkekler yazılmış, 1844 yılı sayımı ülkedeki bütün nüfusu kapsamış. 1881 yılında yayınlanan “Sicil-i Nüfus Nizamnamesi” ile her
kazada bir nüfus komitesi kurulmuş. Nizamnameye göre sayımda bir heyet görevlidir. Heyeti bir nüfus memuru, bir papaz, bir haham görevlisi, bir subay ve belediye meclisinden ve kaza idare meclisinden birer üye oluşturmaktadır. Böylece nüfus müdürlükleri kurulmuş. Sayımı yapılanlara da birer nüfus tezkiresi verilmiş. 1881 yılında başlayan yeni sayım 1889 yılında bitirilmiş. Ancak istatistiği 1897’de yayınlanabilmiş. En son en esaslı ve kapsamlı yazım ise 1903 yılında başlanan ancak 1906 yılında bitirilen yazımdır. Bu yazım kayıtları şuan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kayıt işlemlerinde esas teşkil etmektedir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: ÖDEMİŞ İLKKURŞUN ( HACI İLYAS-BURHANİYE) KÖYÜ’NDE 1320 (M.1904) YILI NÜFUS SAYIMI

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku