Navrez keldi köriniz
Körimligin beriniz
Körimligin berseniz
Cennet bolsın ceriniz.
Azâ Navrezim mübarek!

Yaz keldi yapan,
Tigildi kara saban!
Endi keldi yaz zaman,
Şabden, şâbden!
Azan, azan!
Navruz keldi, mübarek!
Üy artında köller,
Kakıldaydı kazlar,
Bizge yavlık bermeydi
Kenşek pinen kızlar.
Şabden, şabden!
Azan, azan!
Navruz keldi, mübarek!

Nevrez keldı körınız Nevruz geldi görünüz
Körımlığın beriniz Görümlülüğünü veriniz
Bahar keldı yaban Bahar geldi yaban
Salındı cerge saban Dikildi yere saban
Azâ Naurezim mübarek! Hazâ Nevruz’um mübarek!

Bu üyler ariw üyler,

Bu evler güzel evler,

İçinde altın çüyler.

İçinde altın çiviler.

Tañ yaxşı bolsun, heyler!

Gününüz aydın olsun hey!

Haza navruz günü mubarak!

İşte, Nevruz günü mübarek!

Şatman, şatman, navruz günü mubarak!

Sevinçliyim, Nevruz günü mübarek!”

Avatar

Leave a reply