Nayman Ana

0
751

Türk ve Kırgız efsânelerinde adı geçen söylence kişisi. Mankurt destanında oğlunu kurtarmaya çalışırken ölen kadın. Mankurt hâline dönüşen oğlu tarafından öldürülmüştür. Ruhu Dönenbey (Dönenbay) adlı bir kuşa dönüşmüştür. Mezarı kutsallık kazanmıştır. Naymanlar adlı bir Türk-Moğol boyu ile ilişkilidir. Moğolların sekiz boyunun anası sayılır.

Kaynakça
Türk Söylence Sözlüğü,

Deniz Karakurt

Dipçe: Görsel temsilidir

Avatar

Leave a reply