NAMIK KEMAL’İN İBRET GAZETESİNDE SIRALADIĞI SOSYAL TENKİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

0
346

Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

Yard. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Namık Kemal, Avrupa’dan döndükten sonra İbret gazetesinde yazarlık yapmış ve bu gazetede sosyal alanda gördüğü aksaklıkları sıralamıştır. Sosyal problemleri sadece göstermekle kalmamış bunlara çözüm önerilerini de sunmuştur. Namık Kemal’in İbret’te sıraladığı fikirleri onun daha sonra edebî mahsullerinde ileri sürdüğü fikirlerinin nüvesini oluşturmaktadır. Yazar, bu
düşüncelerini sistematik bir plan dâhilinde kaleme almış ve İbret’in ilk sayfalarında okuyucularına sunmuştur. Gazetedeki yazıların büyük çoğunluğu sosyal meselelerle ilgilidir. Ancak Namık Kemal, sadece 19. Asrı ilgilendiren sosyal bozukluklara değil toplumumuzda yüzyıllardır var olan ve müzmin bir hastalık gibi çağları aşıp gelen sosyal eğitim, aile, tembellik, kültürel yozlaşma ve modernleşme gibi sosyal problemlere değinmiştir. Yazarın günümüzde bile devam eden bu problemlere sunduğu çözüm önerileri çağları aşıp gelen teklifler olarak bakıldığında sistemli ve dikkate değer olarak değerlendirilebilir.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN: NAMIK KEMAL’İN İBRET GAZETESİNDE SIRALADIĞI SOSYAL TENKİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.pdf

Avatar

Leave a reply