MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KİMLİĞİ

0
5852

ALİ FUAT CEBESOY

Atatürk’ün hayat hikâyesini, biz­zat kendisinden defalarca dinlemişimdir. Harp Okulu sıralarında başlayan hatıralarıma geç­meden önce, Harp Okulu’na kadar olan devresini kısaca da olsa, anlatmak isterim. Belki bazı kısımları Atatürk’ün haya­ tını yazacak olanlara bir ışık tutar sanırım.

Atatürk’ün asıl adı Mustafa’dır. Babası Evkaf kâtiplik­lerinde, Rüsumat memurluğunda ve Osmanlı – Sırp Savaşı sırasında Selânik’te gönüllülerden kurulan Selânik Millî Tabu­runda mülâzım-ı evvel, yani üsteğmen olarak bulunan Ali Rı­za Efendi’dir. Ali Rıza Efendi, memuriyetten ayrıldıktan son­ra bir ara kereste ticareti yapmıştır. Annesi ise, çok yakından tanımış olduğum Zübeyde Hanım’dır.

Bazı biyografilerde 1880 de doğduğu ileri sürülürse de, 1881 tevellütlü olduğu muhakkak gibidir. Hiç unutmam, Müta­rekede İstanbul’da bugünkü «Atatürk Müzesi» olan binada bir akşam yemeğinden sonra oturmuş oradan buradan konuşu­yorduk. Rauf Orbay da orada idi. Söz dönmüş, dolaşmış, yaş bahsine gelmişti.

— Fuat Paşa, demişti. Rauf Bey’le ben senin ağabeyin sayılırız. Çünkü ikimiz de senden birer yaş büyüğüz.
Benim doğum tarihim, 1882 dir.

Atatürk’ün doğduğu ay ve gününe dair kesin bir bilgi yok­tur sanırım. Bir gün anacığı Zübeyde Hanım’a sorduğum zaman:

— Babası Ali Rıza Efendi, Paşamın doğumunu evimizdeki iki Kur’an-ı Kerimden birine kaydetmişti. Fakat zevcim vefat ettği zaman başucunda yalnız bir Kur’an-ı Kerim vardı ve on­da da hiçbir yazı yoktu. Belki de kayıtlı Kelâm-ı Kadimi de­vam ettiği camideki hocalardan birine hediye etmiş olacak.

Cevabını almıştım. Doğum tarihini Atatürk de bilmezdi. Cumhuriyet devrinde doğum yıldönümünü kutlamak için ken­disine müracaat edenlere:

— İtiraf ederim ki, ben de bilmiyorum. Eğer lütfedip bîr gün yapmak istiyorsanız, en münasibi 19 mayıstır.

Dediğini hatırlarım. Mustafa Kemal, belki 19 mayısta doğ­madı. Fakat 19 mayıs, Türkün ve Atatürk’ün tarihte en mes’ut olayının cereyan ettiği gündür.

ALİ FUAT CEBESOY, SINIF ARKADAŞIM ATATÜRK, İNKILAP VE AKA KİTABEVLERİ, 1967, S. 3-4

Avatar

Leave a reply