MURAT İLE MARA BAŞLIKLI TARİHSEL BULGAR HALK TÜRKÜSÜ

Hüseyin MEVSiM
Ankara Ü. DTCF Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tarihsel Bulgar halk türküleri arasında, İkinci Bulgar Devletinin son çarı İvan Şişman’ın kız kardeşi Mara ile Osmanlı sultanı Birinci Murat’ın evliliği üzerine yaratılan ve günümüzde yaklaşık kırk varyant yazılı kayda alınan yapıt önemli bir yer tutmaktadır. Genel hatlarıyla üç versiyon üzerine kurgulanan türkünün yaratılışı Ortaçağlara kadar dayandırılmasına rağmen, özellikle 19. yüzyılda bazı eklemelerin yapıldığı varsayılmaktadır. Birinci versiyondaki türkülerde Osmanlı sultanı Bulgar prensesle evlenmek ister ve koşul olarak Hristiyanlık dininden vazgeçerek Türklüğü kabul etmesini öne sürer. Diğer versiyondaki yapıtlarda Murat Mara’yı olduğu gibi kabul ederken, üçüncüsünde Bulgar prensese pek seçenek bırakmayan sert ve acımasız bir hükümdar kimliğiyle karşımıza çıkar.

Devamını okumak için: MURAT iLE MARA BAŞLIKLI TARİHSEL BULGAR HALK TÜRKÜSÜ

Avatar

Leave a reply