MÜBADİL TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE DENİZLİ’YE İSKAN EDİLEN MÜBADİLLERİN MEMLEKETLERİ VE İSKAN EDİLDİKLERİ İDARİ BİRİMLER

0
409

NECAT ÇETİN
Tasfiye talepnameleri hakkında kısa bilgi: 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan antlaşmasının mübadele kısmın imzalanmasını ve mübadeleye tabi tutulacak olanların belli olmasını müteakip geride bırakılacak taşınmazların belgelenmesi zaruriyeti ortaya çıktı. Kimin ne kadar taşınmaz mal varlığı, tapusu varsa belgelenmeliydi ve bu belgelerin kurulan “Muhtelit Komisyonlar “ tarafından tasdik edilmesi gerekiyordu. Asıl amaç anlaşmadaki taraf hükümetlerin düzenlenen bu talepnamelere göre terk edilen ülkede ne kadar mal varlığının bırakıldığının belgelenmesi ve bu belgelerin toplam değerlerinin hesaplanması sonucu ortaya çıkacak alacaklı veya borçlu duruma göre karşı taraftan ne kadar talep edileceğinin belirlenmesiydi. İşte mübadeleye tabi tarafların bu taşınmaz mal varlıklarını gösteren belgeler kısaca ”mübadil tasfiye talepnamesi” olarak adlandırılmıştır.

Belgeler 4 nüsha olarak düzenlenmiştir. 1 adedi “memurin-i mahalliye nezdinde kalacak, 1 adedi tasfiye işlerini yürütecek olan “Muhtelit Komisyonu”na, 1 adedi mübadilin göç ettiği memleketin hükümetine, sonuncusu ise mübadilin kendisine verilmiştir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: MÜBADİL TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE DENİZLİ’YE İSKAN EDİLEN MÜBADİLLERİN MEMLEKETLERİ VE İSKAN EDİLDİKLERİ İDARİ BİRİMLER

Avatar

Leave a reply