MİLLİ TARİHİMİZİN ADI

0
245

MÜKRİMİN HALİL YINANÇ

Devlet müessesesini her şeyin üstünde görerek onu din ile eşit sayan eski tarih yazarları, umumi­yetle yazdıkları tarihleri bahsettikleri memleketle­rin veya milletlerin ismine izafe etmemişlerdir. On­lar (devlet) i makam-ı iktidarda bulunan haneda­nın ismine izafe ederler, memleketi o yüksek şah­siyetin ismi ile isimlendirirlerdi. Devleti teşkil eden veya devlete tâbi olan insanları da o sülâlenin adı ile yâd ederlerdi. İktidar makamında bulunan ha­nedanın düşmesini en büyük bir hâdise zanneder­ lerdi, hatta devletin yıkıldığını zannederlerdi. İkti­dar makamına gelen sülâlenin bir ismi ile bir dev­letin kurulduğunu yazarlar ve tarihlerine bir fasıl açarlardı. Sülâlenin ve hükümetin değişmesini inkı­raz ve devletin tesisi mahiyetinde görürlerdi. Artık bundan sonra devletin ismi, memleketin ismi, milletin ismi, ordunun ismi tamamiyle değişir, bir haneda­nın ismi ile anılırdı.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN: MİLLİ TARİHİMİZİN ADI

Avatar

Leave a reply