Milli Mücadelede Celal Bayar (1919-1923)

0
543

Yrd. Doç. Dr. Şerif DEMİR

Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Mahmut Celal Bey ittihat Terakki’de başladığı siyasi hayatını çok fazla şey sığdırdı. 1907’de başlayıp 1960 yılına kadar aktif siyasetin içerisinde yer aldı. Fakat ilginç olanı meslek olarak bankacı ve sivil birisi olmasına rağmen 1918 Mondros Ateşkes antlaşmasıyla birlikte Ege bölgesinde direnişi örgütleyen ve bizzat direnişin içerisinde görev alarak yaptıklarıdır. Silahlı mücadelenin öncü kadrosu içerisinde bulundu. Silahlı her türlü vazifeyi başarıyla yerine getirdi. Son Osmanlı Meclisinde verdiği hararetli nutuklarla ülkenin içine düştüğü durumu çok güzel tasvir etti. Ankara’ya gelerek mesleği birikimine göre icra içerisinde çeşitli görevler aldı. Celal Bey; Yunan İşgali, Avrupa, İslam Dünyası ve Mali konularda oldukça ilginç fikirler ortaya koydu. Meclis-i Mebusan ve TBMM’nde ulusal mücadelenin sembol isimlerinden birisi oldu.

Devamını okumak için: MİLLİ MÜCADELEDE CELAL BAYAR (1919-1923)

Avatar

Leave a reply