“MİLLİ KURTULUŞ MÜCADELESİNİ EŞSİZ ZAFERİYLE SONA ERDİRDİKTEN SONRA, EĞER İSTESEYDİ; O, HERŞEY OLABİLİRDİ!”

0
408

ÜMİT DOĞAN
“Milli kurtuluş mücadelesini eşsiz zaferiyle sona erdirdikten sonra, eğer isteseydi; O, herşey olabilirdi; mesela, müstevlilerle beraber, memleketi terk edip giden Osmanlı padişahlarının yerine geçmek, kendisi için işten bile değildi. Bu suretle kalan ömrünü, halkın muhabbet ve minnettarlık halesiyle çevrili olarak, büyük bir ihtişam ve rahatlık içinde tamamlayabilirdi. Bu hem mümkün, hem de bencil bir insan için tutulacak en çekici ve üzerinde yürünmesi, o nisbette, kolay bir yoldu.

Fakat istemedi; şahsı için kuvvet, pâye ve unvan peşinde koşan beşeri ihtiraslara mağlup bir insan değildi. Bu yoldaki teşvik ve tekliflere hiç iltifat etmedi.

“Kendilerine bir milletin talihi tevdi olunan adamlar, milletin kuvvet ve kudretini, yalnız ve ancak milletin gerçek ve elde edilmesi mümkün menfaatleri yolunda kullanmakla görevli olduklarını bir an hatırlarından çıkarmamalıdırlar” sözleriyle ifade ettiği akidesine bağlı kaldı.

Kazandığı bütün kuvvetleri yalnız memleketin hayrına ve menfaati uğruna kullandı; padişahlığı kaldırıp Cumhuriyet ilanını sağladı.

Arkasından hiç tereddüt etmeden, medeniyet alanında ilerlememize engel olup saf halka, kutsal olarak tanıtılmış olan birtakım geri ve kötü müesseseleri birer birer yıkmak gibi çetin, aşılması güç ve bilhassa şahsı için çok büyük tehlikelerle dolu bir yola girmekten çekinmedi; çekinmedi çünkü taparcasına sevdiği aziz milletinin gerçek kurtuluşunu bu yolda görüyor ve teşebbüslerinde başarıya ulaşacağından emin bulunuyordu.

Millete hizmet bahis konusu olunca, her fedakâlığa katlanmak ise O’nun hiçbir durumda değişmez olan şiarı idi…”

Hasan Rıza Soyak – Atatürk’ten Hatıralar

Ümit Doğan

Leave a reply