Mehmet Akif Ersoy Geçmişten Günümüze Sesleniyor…

0
385

Hep unuttuk ve uyuduk. Ahlaki, içtimai, iktisadi ve siyasi her alanda devlet idaresinde rüşvet, fesat ve yağcılık aldı yürüdü. Yapmadık yıktık! Onarmadık harap ettik! Milli servetimiz mahvoldu. Ona bağlı olarak milli haysiyetimizi, siyasi gücümüzü de yitirdik, bitti!..

Düştüğümüz şu halin mes’ulleri kimlerdir?

Kimlerin boynundadır bu milli vebal?

Bunların hesabı sorulmayacak mı?

Mehmet Akif Bey, 93 Harbi ve Başımıza Gelenler

Leave a reply