MANAS’IN ÖLÜMÜ VE DEFİNİ

0
349

Diyorlar ki Manas’ın sineğe benzer canı çıktı
Gerçek evine gitti.
Diyorlar ki ak saray yapıp (içine) kodular
Gök saray yapıp (içine) kodular
Diyorlar ki dokuz gün yattı (beklettiler)
Doksan kısrak kestiler
Diyorlar ki altı gün (yine) beklettiler
Altmış kısrak kestiler
Diyorlar ki altın işlemeli giyimlerini
Dokuz parçaya ayırıp halka üleştiler
Çam ağacından kalın tabut yaptırıp,
Diyorlar ki, iç yüzünü gümüşle kapladılar
Dış yüzünü altınla kapladılar
Manas’ı böyle bir tabuta koydular
Diyorlar ki altından nem sızmasın diye.
Üstünden güneşin sıcağı geçmesin diye,
(Tabutu) saray içine yerleştirdiler.

Radloff, Proben, V, 114.

PROF. DR. ABDÜLKADİR İNAN, TARİHTE VE BUGÜN ŞAMANİZM

Avatar

Leave a reply