KUVAY-I MİLLİYE KAHRAMANI “ŞAHİN BEY”

0
1606

Asıl adı Mehmet Sait olan Şahin Bey Unvanı ona halk tarafından verilmiş bir isimdir. H.1293/1877 Doğumlu olan Şahin Bey, Antep Nüfusuna kayıtlı olup, 1899 yılında Yemen’e er olarak askere gitmiştir. Yemen’de Ayn-ül Cebel denilen yerde birlikleri sarılıp komutanları asi Araplar tarafından öldürülünce komutayı ele alıp huruç hareketiyle kurtulmayı başarmıştır. Bu arada başçavuşluktan Mülazım-ı saniliğe terfi ettirilmiştir.

1911’de Yemen’den İstanbul’a gelen Şahin Bey, Trablusgarp savaşına gönüllü katılmış ve Mustafa Kemal’in birliğinde takım komutanlığı yapmıştır. Balkan savaşlarında ise Çatalca harplerinde bulunmuştur. Galiçya’da 15. Türk Kolordusunda savaşmıştır. 1917’de Sina cephesine gelen Şahin Bey, buradayken teğmenlik rütbesini almıştır. 1918’de İngilizlere, Mısır’da esir düşmüştür. Seyd-i Beşir Esir Kampında yaklaşık bir yıl kalmıştır. Mondoros
Mütarekesi’nden sonra İngilizler, birçok esirle birlikte Şahin Bey’i de serbest bıraktılar. Bunun üzerine Şahin Bey İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye nazırı olan Cemal Paşadan görev isteyerek, Antep’e yakın Birecik Askerlik şubesine tayin edilmiştir. Fakat İstanbul’dan ayrıldıktan sonra Sivas’a Mustafa Kemal’in yanına gitmiştir. Burada gerekli emirleri aldıktan sonra Antep’e gelmiştir. Antep Kuvay-ı Milliyesi ile temasa geçerek onun vermiş olduğu görevi gönüllü olarak kabul etmiştir.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE GAZİANTEP SAVUNMASI VE ŞAHİNBEY

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜRSEL

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Leave a reply