Kut’lu “Saz”

0
387

“Sazın ‘tedavi etme’, ‘iyi ruhları çağırma / kötü ruhları kovma’, ‘ulularla haberleşme’, ‘ilhamı kuvvetlendirme’,’sözü daha etkili kılma’, ‘doğmaca söylerken âşıklara düşünme imkânı verme’, ‘şiirin ölçüsünü ve türünü belirleme’, ‘bade içen âşık adayını rüyadan uyandırma ve dilinin çözülmesini sağlama’ gibi işlevleri olduğu tespit edilmektedir. Bu işlevler yanında ‘âşıklık simgesi’ kabul edilmesi de ‘âşığın dert ortağı’ olan sazın kutlu sayılmasını sağlamıştır”.

Bayram Durbilmez, “Âşıklık Geleneğinde Saz”, Milli Folklor, 2010, S.85, s. 149

Avatar

Leave a reply