KUTADGU BİLİG’E GÖRE “KOMUTAN”

0
515

Kumandanın nam ve şöhret kazanıp adının yayılması için cesur, heybetli, saçı-sakalı düzgün ve mert olması gerekir. O, kötülere karşı heybetli davranarak onlara korku salmalı, yumuşak huylu kimselere ise iyi davranmalıdır. Savaş , korkakların (yüreksiz) işi değildir. “Kadın (tişi)lara benzeyen korkak erlerin” savaşta yeri olamaz. Çünkü korkak kimseler orduyu
bozarlar ve bunun sonucunda asker arasında fesat başlar. Harpte cesur yiğitler (kür er) dayanmalı, düşman at salarsa, hemen korkmadan ve düzeni bozmadan toplanmalıdır. Cesur yiğitler “anadan doğan hiç kimsenin ecelsiz ölmeyeceğini” bilirler. Öyleyse düşmanı görünce korkmamak, yalın hücum etmek, erkekler gibi vuruşmak gerekir. Bu, aynı zamanda haysiyet ve şeref (uvut) meselesidir. Bu yiğitlerin başında olan kumandan da haysiyet sahibi olmalı, şerefi için düşmana karşı koymalı ve intikamını almadan geri dönmemelidir. Bu şeref duygusu ile insan, düşmanını (yagı) darmadağın eder. Harpte ilk önce şerefsiz (uvutsuz) kimseler kaçar. Oysa korkak kimseler bile haysiyetini korumak için kahramanlık gösterir ve onuru için kendisini ölüme atar. Cesur kimseler (yüreklig) aynı zamanda da haysiyet sahibi (uvutlug) olurlar. Haysiyetli insanlar ise ancak vuruşarak ölürler

Kutadgu Bilig

Yusuf Has Hacip

Avatar

Leave a reply