Kutadgu Bilig’de “İnsanın Aç Gözlülüğü”

0
380

Açıg suv teg ol kör bu dünya nengi

Neçe içse kanmaz ölimez tili

Bu dünya malı acı su gibidir;

İnsan ne kadar içerse içsin kanmaz; onun dili bile ıslanmaz.

Kamug aç yise içse ahır todur

Közi aç kişi ölse açlık kodur

Bütün açlar yer ve içerlerse, nihayet doyarlar;

Aç gözlü adamın açlığı ancak ölümle nihayete erer.

Kurug kumka okşar bu yalnguk özi

Ögüz kirse todmaz bu sukluk közi

Bu insan kuru kuma benzer;

Onun tamahkar gözü derya girse doymaz.

Közi sukka tütmez bu dünya bütün

Barı tap tiguçi tirildi kutun

Aç gözlüye bütün bu dünya malı az gelir;

Olana kanaat eden kimsenin ömrü saadet içinde geçer.

Avatar

Leave a reply