KUTADGU BİLİG’DE “GERÇEK ZENGİNLİK”

0
372

Bu dünyada baylık tilese özüng
Köni bol könilik öze tut sözüng

Bu dünyada zenginlik dilersen,
Özünle ve sözünle doğru ol.

Közi tok çıgay erse bayka sanur
Serinse kişi tegme işte unur

Gözü tok insan, fakir olsa dahi zengin sayılır;
İnsan sebat ederse, her işte muvaffak olur.

Tükel bay bolayın tise belgülüg
Köngül baylıkı kol ay ersig külüg

Tam manası ile zengin olmak istersen,
Hiç şüphesiz gönül zenginliği dile, ey şanlı yiğit.

Negü tir eşitgil sakınuk çıgay
Çıgay erse nengke közi köngli bay

Dinle, mal bakımından yoksul olduğu halde,
Gözü gönlü zengin olan takva sahibi fakir ne der?

Çıgay tip ayurlar kayu ol çıgay
Közi suk çıgay ol neçe erse bay

Fakir derler, fakir olan kimdir?
Fakir, istediği kadar zengin olsun, aç gözlü olan kimsedir.

KUTADGU BİLİG
YUSUF HAS HACİP

Leave a reply