KUTADGU BİLİG’DE ÇOCUK EĞİTİMİ

Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU

En pahalı yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsan diğer canlılar gibi dünyaya bazı bilgilerle donanımlı olarak gelmez. Eğitime ve öğretime ihtiyacı vardır. Bu faaliyet bir yaşam boyu devam etse de insanın özellikle çocukluk dönemi, alacağı eğitim ve öğretim bakımından en kritik aşamadır. Hayata kişisel, sosyal, zihinsel ve manevi anlamda iyi yetişmiş bireyler kazandırmak için çocukluk döneminin iyi değerlendirilmesi ve bu dönemde gerçekleştirilecek eğitimin çocuğun ilgi, yetenek ve algısına uygun olması gerekir. Türk edebiyatının ilk manzum nasihatnamesi olan Kutadgu Bilig, sözünü ettiğimiz hususları irdeleyen görüş, bilgi, öneri ve nasihatler içermektedir. Şairin açıklamalarını kapsayan bu beyitler üzerinde yaptığımız incelemede eserin çocuk eğitiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladığı dikkati çekmektedir.

Yusuf Has Hacib’in çocuk eğitimiyle ilgili olarak ortaya koyduğu öneriler ebeveynlere yöneliktir. Eğitimin ailede başladığını, hem annenin hem de babanın çocuk üzerinde önemli görev ve sorumlulukları bulunduğunu belirtmektedir. Çocuğun başıboş bırakılmamasından küçük yaşta eğitimine; anne ve babanın dışında çocuğun eğitimiyle ilgilenecek kişilerin seçiminden hem zihinsel hem de duygusal bir eğitim verilmesine kadar günümüz çocuk eğitiminde de dikkate alınan hususlarda şiir formunda dikkate değer öneri ve bilgiler sunulmuştur. Şairin günümüzün modern eğitimine ışık tutacak nitelikte kayda değer ve önemli görüşlerinin yanında kendi dönemine ait bazı değer yargılarını içeren düşünce ve tavsiyelerinin bulunduğu görülmüştür. Bazı öğütlerinin ise, örneğin çocuğa bilgi vermek için dayak atmak gerektiği gibi, batıl inançlar kapsamında değerlendirilmesi gereken ve pedagoji ile ilgisi olmayan yanlış telkinler olduğu açıklanmalıdır.

Teknolojinin ilerlediği, insan hayatının kolaylaştığı günümüzde eğitim ve özellikle çocuk eğitimi, sistemli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar, yazılan eserler uygulamalar ve stratejiler ileriye dönük daha iyi bir nesil yetiştirme kaygısını taşımaktadır. Ancak şu unutulmamalıdır ki hangi devirde yaşanırsa yaşansın insan gerçeği değişmemektedir. Yaklaşık bin yıl kadar öncesinden günümüze seslenen Kutadgu Bilig, insan ilişkilerinin, aile hayatının ve çocuk eğitiminin nasıl gerçekleştirileceğine dair sunduğu bilgelerle kalıcı olmaya devam edecektir.

Makalenin tamamını okumak için: [Kutadgu Bilig’de Çocuk Eğitimi]()

Avatar

Leave a reply