Kurtulmamış Türkeli

0
481

Türk genci! Yukarki harita taslağına bak. Karaya boyanmış yerler senin kurtulmamış kardeşlerinin yaşadığı yerleri gösteriyor. Yalnız bu kara taslağa bakmak bile vazifenin ne kadar büyük, ne kadar güç, ne kadar ağır olduğunu sana anlatsın. Daha dün denecek kadar yakın olan zamanlarda bir bayrak altında, bir ordu halinde yaşamış olan ve kanı, dili, an’anesi bir olan kardeşlerin “birlik” uranı olan “Büyük Türkçülük”e dudak büküp de bütün insanları birleştirmek isteyenlere gül! Ve kurtulmamış Türkelinden önce yabancıları düşünenleri öz düşmanın say! Türk genci, sen, damarlarında atalarının temiz kanını taşıyorsan mefkûrenin ana çizgilerini gönlüne yaz, ezberle… Bu kara harita
beynine ve gönlüne kazılsın, bugünkü, yarınki düşmanlarını iyi belle, uğrunda kanını, canını vereceğin büyük savaşa hazırlan! Senin damarlarındaki kan irinleşip pıhtılaşarak kuruyacak değildir.

Sen babalarından tevarüs ettiğini büyüklükle, bu bol bol akmaya alışmış olan temiz kanı, yine yüce dileğin için akıtmakla mükellefsin. Yüce dilek uğurunda hak yok, vazife vardır, Türk genci! Hatırından çıkarma ki:

1 — Bütün Türkler bir devlet halinde, bir bayrak altına toplanacaklardır.

2— Türk türesine, ilme, tekâmüle mugayir hiç bir müessese Türkeli sınırlarının içinde yaşamayacaktır.

3 — Terbiye ilminin müsaade ettiği en küçük yaştan itibaren bütün Türk çocukları Türkeli’nin yatı mekteplerine girerek millî askerî terbiyeyi alacaktır.

4 — Sinema ve tiyatrolar halk mektepleri olduğundan mektepler gibi kontorola tâbi olacaktır.

5 — Türklüğün milliyet, hars ve ahlâkına zararlı neşriyat men edilecektir.

6 — Büyük işler ve büyük sermayeler devletin elinde olacaktır.

7 — İlmin millî gayeleri olacak ve ancak Türklük için çalışan ilimler Türk ilmi olacaktır.

8 — Serbest doktorluk ve avukatlık kalkacak, bunlar ancak devlet memuriyeti halini alacaktır.

9 — Mirasa cemiyette iştirak edecektir.

Türk genci! Bu asırda yetmiş diyardan gelen ve yetmiş iki buçuk milletin fikrini taşıyan propagandalar sinsi bir yılan gibi sana hitap edecektir. Onları iyi kolla! Sen eğer sahiden Türk’sen onlara zaten aldırmayacaksın. Fakat iyi kolla ki dost kim, düşman kim öğrenesin. Su uyur düşman uyumaz. Yüzüne en çok gülenden de, dostluğunu yaygara ile ilân edenden de daha çok çekin. Hem aklından çıkmasın ki asıl düşmanların bunlardır. Şüpheye düşersen tarihe bak, o sana kimlerin dost olduğunu, yani hiçbir dostun olmadığını, anlatacaktır. Türk genci! Kalbinde sevgin ve kinin yan yana yaşasın. Yalnız sevgiden bahsedenlere de inanma, yalandır. Dünyada her şey zıddıyla birlikte vardır, İsâ’nın yalnız aşk telkin eden
felsefesine gül, geç. İsa ezilmiş esirlerin peygamberi idi. Sen hür savaşçıların torunusun. Hayatı bir savaş olarak Kabul et ve.., Ey Türk genci, erkeksen bir “Kül Tegin” kızsan bir “Umay” olmaya çalış. Ve “GAZİ”nin memleketi idare edenler gaflet ve hıyanet içinde olsalar bile yine vazifen Türklüğü kurtarmaktır” diyen büyük vasiyetini unutma!

Atsız Mecmua, Yıl: 2, Sayı: 17, Sahibi ve Müdürü: H. Nihâl, 25 Eylül 1932, s. 76-77

Leave a reply