Kül Tigin Yazıtı 7. yüz. (Batı Yüzü) 1 Dizi

0
512

Kül Tigin Yazıtı 7. yüz. (Batı Yüzü) 1 Dizi

:nçü:Xtrib:gçüX:gsi:…..itlö:ngitlöX:mni…..GNDRUq

:NüÇÜ:KÜTRİB:GüÇÜK:GiŞİ:…..İTLÖ:NiGİTLÖK:MiNİ…..GuNuDuROK

Koruduğundan… kardeşim Köl Tigin öldü. …..işimizi gücümüzü verdiğimiz için
…..TRLO:üdZüX:gngitlöX:mni:AKIqY:NGK:eglib:Xrüt

…..**TRuLO**:ÜDeZÖK:GiNiGİTLÖK:MiNİ:AKIKUYa:NaGaK:EGLİB:KÜRÜT

Türk Bilge Kağan’ın buyruğu geçer oldu. Kardeşim Köl Tigin’i gözeterek oturt….
:mdtrtgü:IN:mdrib:GTA:NKRT:NGRY:AP:UFni

:MiDTRüTGÖ:INa:MiDRİB:GıTA:NaKRaT:NaGRaY:APa:UÇNaNI

(Ona) Inançu Apa Yargan Tarkan adını verdim. Onu öğdüttüm.

**Kül Tigin Yazıtı 1. yüz. (Güney Yüzü) 13 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 2. yüz. (Doğu Yüzü) 40 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 3. yüz. (Kuzey Yüzü) 13 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 4. yüz. (Kuzey Doğu Yüzü) 1 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 5. yüz. (Güney Doğu Yüzü) 1 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 6. yüz. (Güney Batı Yüzü) 1 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 7. yüz. (Batı Yüzü) 1 Dizi

Kül Tigin Yazıtı Günümüz Türkçesi**

Kül Tigin Yazıtı

Avatar

Leave a reply