Kül Tigin Yazıtı 6. yüz. (Güney Batı Yüzü) 1 Dizi

0
366

Kül Tigin Yazıtı 6. yüz. (Güney Batı Yüzü) 1 Dizi

:FGIÇ:Xrüt:NIMRB:NIŞIG:nişmük:NINUTL:Hngitlök

:NYıGIÇa:KÜRÜT:NIMıRaB:NIŞIGa:NİŞiMÜK:NINUTLa:ÑiNiGİTLÖK

Köl Tigin’in altununu, gümüşünü, ağışını, varlığını, Türk açığyını,
:ŞT…..:irHt:ürküy:ngit:mgb…:UBT:GYOT:AMGY:NINRK

:ŞaT…..:İRÑeT:ÜReKÜY:NiGİT:MiGeB…..:UBaT:GuYOT:AMGaY:NINRaK

karınını, yağma diye tapu ….. beğim tigin, yukarıdaki Teñri …..taş
:ngit:GLLOY:mdtib

:NiGİT:GuLLOY:MiDiTİB

yazdım. Yolluğ Tigin.

**Kül Tigin Yazıtı 1. yüz. (Güney Yüzü) 13 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 2. yüz. (Doğu Yüzü) 40 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 3. yüz. (Kuzey Yüzü) 13 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 4. yüz. (Kuzey Doğu Yüzü) 1 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 5. yüz. (Güney Doğu Yüzü) 1 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 6. yüz. (Güney Batı Yüzü) 1 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 7. yüz. (Batı Yüzü) 1 Dizi

Kül Tigin Yazıtı Günümüz Türkçesi**

Kül Tigin Yazıtı

Avatar

Leave a reply