KÜL TİGİN YAZITI 3. YÜZ. (KUZEY YÜZÜ) 13 DİZİ

0
422

:smrülü:KOP:nir:şmşHüs:elrib:qTUT:UŞUq:elrib:… 1

:ŞüMRÜLÖ:POK:NİRe:ŞüMŞüÑÜS:ELRİB:KuTUT:UŞOK:ELRİB:…

… ile Koşu Tutuk ile savaşmış. Erlerini hep öldürmüş.
:AHIŞY:ZTUitiy:ngitlük:itrülk:puq:ZsILK:nimRB:nib

:AÑIŞaY:ZuTOİTİY:NiGİTLÖK:İTRÜLeK:POK:ZıSILaK:NıMıRaB:NİBe

Evini, varlıgını eksiksiz hep getirdi. Köl Tigin yirmiyedi yaşında iken,
:ADŞB:qDI:GMT:IVOB:IGY:ilkr:RURB:rür:NDOB:qLRK

:ADŞaB:KUDI:GaMaT:IDLOB:IGaY:İLRKe:RURaB:RÜRe:NuDOB:KULRaK

Karluk bodunu buyruksuz, bagımsız iken, güçlü yagı oldu. Tamag Iduk Baş’ta
:ZmdsHüs

:ZüMüDŞüÑÜS

savaştık.

:niT:IÇLŞ:PL:itr:RUYŞAY:ZTO:edşüHüs:LO:ngitlük 2

:NITa:IÇLaŞ:PLa:İTRe:RUYaŞAY:ZuTO:EDŞÜÑÜS:LO:NiGİTLÖK

Köl Tigin o savaşta otuz (yaşını) yaşıyor idi. Alp Şalçı’nın atına
:Zmtrlü:GUqLRK:IDCS:URŞDU:gr:ik:idgt:uYLpo:pnib

:ZüMüTRüLMÖ:GUKULRaK:IDÇNaS:URuŞaDU:GiRe:İKi:İDGeT:UYaLPO:PiNİB

binip (yagıya) boga gibi erişti. İki eri kovalayıp sançtı. Karluk’u öldürdük,
:ngitlük:ZmdşHüs:etlök:ARK:IVOB:IGY:NDOB:Z:ZMTL

:NiGİTLÖK:ZüMüDŞüÑÜS:ETLÖK:ARaK:IDLOB:IGaY:NuDOB:Za:ZıMıTLa

aldık. Az bodunu yagı oldu. Kara Göl’de savaştık. Köl Tigin
:niK:IÇLŞ:PL:itr:RUYŞAY:KRIKrib

:NIKa:IÇLaŞ:PLa:İTRe:RUYaŞAY:KRIKRİB

otuzbir (yaşını) yaşıyor idi. Alp Şalçı’nın Akın (ak atın)’a

:IVOB:qY:AJ:NDOB:Z:IDTUT:grbtl:Z:idgt:UYLPO:pnib 3

:IDLOB:KOY:ADNa:NuDOB:Za:IDTUT:GiReBeTLi:Za:İDGeT:UYaLPO:PiNİB

binip (yagıya) boga gibi erişti. Az başpaşasını tuttu. Az bodunu orada yok oldu.
:NDOB:lgZi:igki:gli:NDOB:AJIqTLOB:GŞMK:ili:NGK:miç

:NuDOB:LiGZİ:İGiKİ:GiLİ:NuDOB:ADNIKUTLOB:GaŞMaK:İLİ:NaGaK:MİÇe

Amcam kaganın ili karıştıgında, bodunun ili ikiye ayrıldıgında İzgil bodunu
:pnib:niK:IÇLŞ:PL:ngitlük:ZmdşHüs:elrib

:PiNİB:NIKa:IÇLaŞ:PLa:NiGİTLÖK:ZüMüDŞüÑÜS:ELRİB

ile savaştık. Köl Tigin Alp Şalçı’nın Ak (at)’a binip

:ZuqT:itlö:NDOB:lgZi:idsüt:AJ:T:LO:idgt:uYLpo 4

:ZUKOT:İTLÖ:NuDOB:LİGZİ:İDŞÜT:ADNa:Ta:LO:İDGeT:UYaLPO

(yagıya) boga gibi erişti. O at orada düştü. İzgil bodunu öldü. Dokuz
:nüçü:niKGLOB:riy:irHt:itr:MNDOB:itnk:NDOB:ZGO

:NÜÇÜ:NIKaGLUB:RİY:İRÑeT:İTRe:MuNuNOB:İTNiKi:NuDOB:ZuGO

Oguz bodunu ikinci bodunum idi. Teñri, yer bulandıgı için
:UGOT:kli:H:ZmdşHüs:ILOY:şib:AKLİy:rib:IVOB:IGY

:UGOT:KLİ:Ñe:ZüMüDŞüÑÜS:ILOY:ŞİB:AKLIY:RİB:IDLOB:IGaY

yagı oldu. Bir yılda beş yol savaştık. En ilki Togu
:ZmdşHüs:ADQLB

:ZüMüDŞüÑÜS:ADKILaB

Balık’da savaştık.

:üs:IDCS:gr:ITL:idgt:uYLpo:pnib:GKNMZ:ngitlük 5

:ÜS:IDÇNaS:GiRe:ITLa:İDGeT:UYaLPO:PiNİB:GaKNaMZa:NiGİTLÖK

Köl Tigin Azman (adlı ata)’a binip (yagıya) boga gibi erişti. Altı eri sançtı. Ordular
:elrib:Zd:ADKGLŞUK:itnk:IDLÇLIQ:gr:Ctiy:EJisigt

:ELRİB:ZiDe:ADKuGLaŞUK:İTNiKi:IDaLÇıLIK:GiRe:ÇNiTİY:EDNİŞİGeT

(birbirlerine) degdiginde yedinci eri kılıçladı. İkincisi Kuşalguk’da Ediz ile
:gr:rib:pgt:UYLPO:pnib:niZGY:Z:ngitlük:ZmdşHüs

:GiRe:RİB:PiGeT:UYaLPO:PiNİB:NIZıGaY:Za:NiGİTLÖK:ZüMüDŞüÑÜS

savaştık. Köl Tigin Az Yagız’ına binip, yagıya erişip bir eri
:IDCS

:IDÇNaS

sançtı.

:ADUÇLOB:Cçü:itlö:AJ:NDOB:Zd:IDIqT:erg:gr:ZqT 6

:ADUÇLOB:ÇNüÇÜ:İTLÖ:ADNa:NuDOB:ZiDe:IDIKOT:ERiGe:GiRe:ZuKOT

Dokuz eri çevirerek vurdu. Ediz bodunu orada öldü. Üçüncüsü Bolçu’da
:IDCS:idgt:pnib:GKNMZ:ngitlük:ZmdşHüs:elrib:ZGO

:IDÇNaS:İDGeT:PiNİB:GaKNaMZa:NiGİTLÖK:ZüMüDŞüÑÜS:ELRİB:ZuGO

Oguz ile savaştık. Köl Tigin Azman (adlı at)’a binip (yagıya) erişti, sançtı.
:ZmdşHüs:AJIŞB:ŞUÇ:Ctrüt:ZMTL:nili:ZMDCS:nisüs

:ZüMüDŞüÑÜS:ADNIŞaB:ŞUÇ:ÇNüTRÖT:ZıMıTLa:NİLİ:ZıMıDÇNaS:NİSÜS

Ordusunu sançtık. İlini aldık. Dördüncüsü Çuş Başı’nda savaştık.
:Xrüt

:KÜRÜT

Türk

:nisüs:smlk:AZO:itrE:IÇAVOB:KLBY:IDTŞMK:KD:NDOB 7

:NİSÜS:ŞiMLeK:AZO:İTRE:IÇADLOB:KaLBaY:IDTaŞMaK:KaDa:NuDOB

bodunu ayak titretti. Kötü olacak idi. Üzerimize gelmiş ordusunu
:ngitAHOT:gr:NO:UGPL:ŞGO:rib:ARHOT:PTG:ngitlök

:NiGİTAÑOT:GiRe:NO:UgaPLa:ŞuGO:RİB:ARÑOT:PıTGa:NiGİTLÖK

Köl Tigin püskürtüp Toñra’dan bir boyu, yigit on eri, Toña Tigin’in
:elrib:ZGO:edZDK:itngZ:Csib:Zmtrlü:prg:AJIGUY

:ELRİB:ZuGO:ADZıDaK:İTNiGZe:ÇNiŞiB:ZüMüTRüLÖ:PiRiGe:ADNIGOY

yas töreninde çevirip öldürdük. Beşincisi Ezginti Kadız’da Oguz ile
:ngitlük:ZmdşHüs

:NiGİTLÖK:ZüMüDŞüÑÜS

savaştık. Köl Tigin

:üs:LO:IDMRB:AQILB:IDCS:gr:ik:idgt:pnib:niZGY:Z 8

:ÜS:LO:IDaMRaB:AKILaB:IDÇNaS:GiRe:İKi:İDGeT:PiNİB:NIZıGaY:Za

Az yagızına binip (yagıya) erişti. İki eri sançtı. Kente varmadı. O ordu
:ZMDKŞT:üs:URGZGO:AHIZY:PLŞIK:NGROK:AGM:itlö:AJ

:ZıMıDKıŞaT:ÜS:URaGZuGO:AÑIZaY:PaLŞIK:NaGROK:AGMa:İTLÖ:ADNa

orada öldü. Amga Kurgan’da kışlayıp yazında Oguz’a dogru ordu yürüttük.
:ngitlük:IDSB:GUDRO:IGY:ZGO:ZMTIK:UYLŞB:gb:ngitlük

:NiGİTLÖK:IDSaB:GUDRO:IGaY:ZuGO:ZıMıTIK:UYaLŞaB:GeB:NiGİTLÖK

Köl Tigin Beg başta olarak (iken) Oguz yagısı ordu(muzu) bastı. Köl Tigin

:mgö:idmrib:GUDRU:IDCS:nr:ZuqT:pnib:niK:Zsgü 9

:MüGÖ:İDeMRİB:GUDRO:IDÇNaS:NiRe:ZUKOT:PiNİB:NIKa:ZüSGÖ

Ögsüz (adlı) Ak (at)’a binip (Oguz’un) dokuz erini sançtı, orduyu vermedi. Anam
:emy:aCUB:MRLYCOq:mnüHlk:mrlk:mrlgö:UYLU:NUTK

:EMiY:AÇNUB:MıRaLYuÇNOK:MüNÜÑiLeK:MiReLeKe:MiReLGÖ:UYaLU:NuTAK

kadın, öbür analarım, ablalarım, gelinlerim, kagan kızlarım bunca yine
:IÇVK:UTY:ATLOY:ADTROY:iglü:itr:IÇVOB:Hük:igrit

:IÇaDLaK:UTaY:ATLOY:ADTRUY:İGüLÖ:İTRe:IÇaDLOB:GNÜK:İGiRİT

yaşayanlar odalık olacak idi. Ölenleriniz yurtta, yolda yatıp kalacak
:Zgtr

:ZiGiTRe

idiniz.

:ngitlük:mni:Zgtr:içtlö:poq:rsr:qY:ngitlük 10

:NiGİTLÖK:MiNİ:ZiGiTRe:İÇeTLÖ:POK:ReSRe:KOY:NiGİTLÖK

Köl Tigin olmasa idi hep ölecek idiniz. Kardeşim Köl Tigin
:rlib:gt:Zmrük:MZük:rürük:MJKS:MZÖ:IVOB:kgrk

:RiLİB:GeT:ZeMRÖK:MüZÖK:RÜRÖK:MıDNıKaS:MüZÖ:IDLOB:KeGReK

ölüp gitti. Kendim düşündüm. Gören gözüm görmez gibi, bildigim
:isik:RSY:irHt:dö:MJKS:MZÖ:IVOB:gt:Zmlib:mglib

:İŞİK:RaŞaY:İRÑeT:DÖ:MıDNıKaS:MüZÖ:IDLOB:GeT:ZeMLİB:MiGiLİB

bilgim bilinmez gibi oldu. Kendim düşündüm. Sonsuzlugu Teñri yaşar. Kişi
:smürüt:ilglü:poq:ILGO

:ŞiMÜRÖT:İLeGLÖ:POK:ILGO

oglu hep ölümlü türemiş.

:URJY:rslk:TGIs:etlHük:ADIt:rslk:ŞY:edZük:MJKS:aC 11

:URuDNaY:ReSLeK:TıGIS:ETLüÑÖK:ADIT:ReSLeK:ŞaY:EDZÖK:MıDNıKaS:AÇNa

Onca düşündüm. Gözden yaş gelse engelleyip, gönülden aglamak gelse karşı durup
:MNLGO:mnügy:ini:UYLU:DŞ:ik:MJKS:idGTK:MJKS

:MıNaLGO:MüNÜGeY:İNİ:UYaLU:DaŞ:İKi:MıDNıKaS:IDGıTaK:MıDNıKaS

düşündüm. Katıca düşündüm. İki şad ile kardeş yegenimin, oglumun,
:IçGOY:MJKS:pit:IÇVOB:KLBY:IŞK:İZÜk:MNDOB:mrlgb

:IÇGOY:MıDNıKaS:PİT:IÇaDLOB:KaLBaY:IŞaK:İZÖK:MuNuDOB:MiReLGeB

beglerimin, bodunumun gözü kaşı kötü olacak deyip düşündüm. Yasçı,
:UYLŞB:NDOB:IBTT:FTIQ:IÇTGIs

:UYaLŞaB:NuDOB:IBaTaT:NYaTIK:IÇTıGIS

aglayıcı (olarak) Kıtay, Tatabı bodunundan başta

:nmüt:rib:İTLK:Hkil:iysi:AJGK:ÇGBT:itlk:nüHs:RDO 12

:NeMÜT:RİB:İTLeK:ÑeKİL:İyiSİ:ADNaGaK:ÇaGBaT:İTLeK:NÜÑeS:RaDU

Udar Paşa geldi. Çin kaganından İsiyi Likeñ geldi. Bir tümen (onbin)’i
:itlk:nlöb:AJGK:tüpüt:itrülk:Zskgrk:şmük:NUTL:IG

:İTLeK:NüLÖB:ADNaGaK:TÜPÜT:İTRÜLeK:ZİSeGReK:ŞüMÜK:NUTLa:IGa

aşan altun, gümüş, gereginden artık getirdi. Tibet kaganından buyrukçu geldi.
:Hn:AJDOB:sLo:KRKUB:r:kçrb:DGOS:IKDKSTB:nük:AYRUK

:ÑeN:ADNuDOB:ŞuLU:KaRaKUB:Re:KiÇReB:DGOS:IKaDKıSTaB:NÜK:AYıRUK

Batı’dan, gün batısındaki Sogd Berçik Er, Buhara ülkesi bodunundan Neñ
:itlk:NKRT:LGO:nüHs

:İTLeK:NaKRaT:LuGO:NÜÑeS

Paşa (ile) Ogul Tarkan geldi.

:eglib:ZGO:IÇGMT:çrkm:AJGK:sgrüt:MLGO:qNo 13

:EGLİB:ZuGO:IÇaGMaT:ÇaRaKaM:ADNaGaK:ŞiGRÜT:MuLGO:KO:NO

On Ok oglum Türgiş kaganından Makaraç Damgacı, Oguz Bilge
:KRB:itlk:ROÇ:UCNI:ŞUDRT:AJGK:ZKRIQ:itlk:IÇGMT

:KRaB:İTLeK:ROÇ:UÇNaNI:IÇaGMaT:ADNaGaK:ZıKRIK:İTLeK:IÇaGMaT

Damgacı geldi. Kırgız kaganından damgacı Inançu Çor geldi. Bark
:INKIÇ:NGK:ÇGBT:içügti:ŞT:gtib:AMGTRY:Zdb:içügti

:INaKIÇ:NaGaK:ÇaGBaT:İÇÜGTİ:ŞaT:KiTİB:AMGıTaRaY:ZiDeB:İÇÜGTİ

yapımcısı, süs yaratıcısı, yazılı taş yapımcısı, Çin kaganının yegeni
:itlk:nüHs:Hç

:İTLeK:NÜÑeS:ÑaÇ

Çañ Paşa geldi.

Kül Tigin Yazıtı 1. yüz. (Güney Yüzü) 13 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 2. yüz. (Doğu Yüzü) 40 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 3. yüz. (Kuzey Yüzü) 13 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 4. yüz. (Kuzey Doğu Yüzü) 1 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 5. yüz. (Güney Doğu Yüzü) 1 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 6. yüz. (Güney Batı Yüzü) 1 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 7. yüz. (Batı Yüzü) 1 Dizi

Kül Tigin Yazıtı Günümüz Türkçesi

Kül Tigin Yazıtı

Avatar

Leave a reply