k*rt Hamalların Sürülmesi

0
267

II. Abdülhamid devrinin meşhur İstanbul şehremini Rıdvan Paşa’yı Bedirhanpaşa-zade Abdürrezzak Bey ile diğer biraderlerinin teşviki ile bir k*rt hamal öldürmüştür. Bunun üzerine o aileden Ali Şamil Paşa Trablusgarp’a, İstanbul’daki k*rt hamalların hemen hepsi de memleketlerine sürülmüşlerdi. Bu va’kayı herkes bilir; lâkin o zamanın dahiliye nazırı Memduh Paşa’nın söylediği şu tarihi bilen hiç kalmamıştır desem yalan olmaz:

Bi nukaat eyle hisab şâh-i cihân buyruğunu!

“Gitti k*rtler tutarak birbirinin kuyruğunu”

1322

Görüp İşittiklerim,

Çankırılı Hacışeyhoğlu Ahmed Kemal,

Hayat Tarih Mecmuası, Sayı 4, Mayıs 1966

Leave a reply