Etiket: Türklerin Soy Kütüğü

  • Salur Kazan Alp

    Korkut Ata Kazgurt dağdan aşağıya. taşı yuvarlattı Salur Kazan karşı varıp çekip İt Becene görüp onu aklı gitti Alplar beyler gören var ...
  • Yafes’in Oğlu ‘Türk’

    Yafes, öleceği sırada büyük oğlu Türk’ü yerine oturtup diğer çocuklarına dedi ki: Türk’ü kendinize padişah bilip, onun sözünden çıkma­yın dedi. Türk’e Yafes ...