“KÖK TEMÜR KERÜ TURMAS” – KAŞGARLI MAHMUD

0
347

Atasözünün manası gök demir boş durmaz demektir. Dokunduğu her şeyi yaralar anlamına gelir. Bu atasözünün ifade ettiği başka bir anlam daha vardır: Bazı Türk boylarının halkı bir şey üzerine and içtikleri veya sözleştikleri zaman, demire saygı göstermek için, kılıcı kınlarından çıkarırlar ve yanlamasına olarak önlerine koyarlardı. Bundan sonra da kılıç üzerine şöyle yemin ederlerdi:
“Bu kök kirsün, kızıl çıksun”
derlerdi. Bunun manası şu demektir:
“Eğer sen sözünde durmazsan, bu gök renkteki kılıç, senin kanına bulunarak kızıl çıksın ve senden öcünü alsın. Çünkü Türkler demiri ulu ve kutsal sayarlardı…

Divân-ı Lügati’t Türk / Devonu Lug’otit Turk
Kaşgarlı Mahmut

Avatar

Leave a reply