Kızılderili Kabileleriyle Türk Lehçeleri Arasındaki Ortaklık – E. Ebrar Kerimullin

0
839

Kızılderili Kabileleriyle Türk Lehçeleri Arasındaki Ortaklık – E. Ebrar Kerimullin

Çev. Doç.Dr. Ercan ALKAYA

Tatar Türklerinin önemli bilim adamı ve araştırmacılarından Ebrar Kerimullin tarafından kaleme alınan bu makalede, Türklerle Kızılderililer arasındaki ilgi ele alınmaktadır. Ebrar Kerimullin; Otto Rerig, R. Williamson, S. Rigg, J. R. Swanton, T. Kreber, S. Vikander, B. Ferrario, G. Dumezil, J. Josselin, N. F. Yakovlev gibi bilim adamlarının konuyla ilgili çalışmalarını titizlikle incelemiş ve Türkçeyle Siu-Dakota, Timuça, Yana, Keçua gibi Kızılderili gruplarının dillerinde görülen ortak kelimeleri ele alıp örnekler vererek karşılaştırma yapmıştır. Kızılderili dillerinden örnek olarak verilen kelimelerle Türkçe kelimeler arasındaki fonetik, morfolojik ve semantik yakınlık dikkat çekmektedir. Yazar, Amerika’daki çeşitli Kızılderili kabileleriyle Türk lehçeleri arasında genetik ortaklık olduğu kanaatine varmıştır. Çalışmada ayrıca Kızılderililerin müziği, folkloru, etnografyası hakkında da bilgiler verilmiş ve ilgili unsurların Türk müziği, folkloru ve etnografyasıyla olan yakınlığına dikkat çekilmiştir.

Hepsi:

[Bir Hipotezin İzinden – Ercan Alkaya]()

Proto Türk Makalesi.

Ayrıca:

[Parmakları Sayma Biçiminden Hareketle Türkçe Sayı Sistemi]()

Avatar

Leave a reply