KIRGIZ-KAZAK BAKSILARININ DUALARI

0
533

Prof. Dr. Wilhelm Radloff

Evveli kuday sen ongda sen ongdasang men munda

Tilegen tilek yine ber kas bidevge bala ber

Caksı kuday, cay kuday mirza kuday, biy kuday

Evveli kuday kök casagan onan keyin cer casanag

Evvela tanrı sen (işimi) rast getir, (işimi) rast getirirsen ben

buradayım; dilediğim dileği yine ver,

büsbütün kısırlaşmış kıs­ rağa yavru ver;

iyi Tanrı, geniş Tanrı, cömert Tanrı, bey Tanrı!

Evvela Tanrı gök yaratmış, ondan sonra yer yaratmış.

Sıyınayın birinci kuday, ikinci sıyınayın Mukambet

Biringe biz kul bolduk biringe ümmet bolduk

Üçüncü, tengrim, tört yar meşayik, .

Cüz cirme tört paygamber. Mekke de evliya

Medine da evliya, Han Çıngız da evliya

Birinci / ilk önce/ Tanrıya sığınayım, ikinci Muhammed’e

sığınayım, birine biz kul olduk, birine de ümmet olduk.

Üçüncü, Tanrım, dört yara, yüz yirmi dört peygambere sığınayım.

Mek­ke de evliyadır, Medine de evliyadır,

Kızıl tavdıng basında Kız evliya

Öküz tavdıng basında öküz evliya

Koçkar tavdıng basında konur bas evliya

Tavdagı bulanıng içten çıkkan cılanıng

Bektav ata Bek Azıl. Ölü desem ölü emes

Kızıl dağın başında (tepesinde) kız evliya,

öküz dağın başında öküz evliya,

Koçkar dağın başında Konur baş (koç) evliya,

Bektav ata, Bek Azıl… Ölü desem ölü değil,

Tiri desem tiri emes Ata Korkut evliya

Uvak atası Er Kökçe erligining bilgisi

Sadağına kelgen san kişi, mıltıgına kelgen mıng kişi

Sarıbay, Sarış, Ötevli üçyüz seksen at

Baygige koskan Körpebay, Argın atası Kara Koca

Diri desem diri değil Ata Korkut evliya.

Uvak (kabilesinin) atası Er Kökçedir.

Kahramanlığının alameti: sadağına / okluğuna/ yüzbin kişi (karşı) gelmiş,

tüfeğine bin kişi karşı gelmiş.

Sarıbay, Sarış, Ötevli … körpebay yarışa üçyüz atla girmiş.

Argın (kabilesinin) atası Kara Hoca.

Kanda Abılay, karada Kazıbek, Calang ayak aziz

Divane Burku … törtavulda Tor’ aygır

Nagaçı Turdubek öz nagaçı atam

Cagalbaylı Tongkat, Karakesek Kabanbay

Kuv davustu Kazıbek Karakrey Murunda Kandıbay

Hanlar içinde Abılay, kara (halk) içinde Kazıbek, Yalın

ayak aziz, divane Burki … Dörtavul (kabilesinde), Toru Aygır

(oymağında) Turdubek dayı; öz dayı-atam Cagalbaylı (boyunda)

Tongkat… Karakesek (boyunda) Kabanbay; sesi kuğu sesine

benzeyen Kazıbek; Karakerey (boyunda), Murun (oymağında) Kandı bay.

Şakşaoğlu Canıbek Tobuktu’ da Dönenbay

İçindeki Dogolbay öte çıktı Kunanbay zamanında

Tazdıng argı atası Çoyun Kara Kara Sarı Kondubay

Evliya kasıyattı ötken. Tersten Bala argı atası Kentbuğa

Kökey Küçük öte çıktı içinde Amankul baksı

Şakşa oğlu Canıbek, Tobuklu (boyunda) Dönenbay;

bunların içinde Dogulbay zamanında Kunanbay (herkesten) ileri geçti.

Taz (boyunun) uzak atası Çoyunkara.

Karasan Kondubay evliya ve hasiyetli (olup) geçmiştir.

Tersten Bala (kabilesinin) uzak atası Kentbuğa’dır,

bunlar içinde Kökey Küçük (oymağından) Amankul haksı hepsinden ileri geçti.

Besenteyin argı atası Barlıbay

Turdubek duvan basında …

Evveli kuday cin casagan Bir birin en mol casagan

Cininng argı atası Kentbuga Cin atası Sarı Ayban

Avre kılma sen Azman. Cin atası Berdibay

Besenteyin (boyunun) uzak atası Barlıbay.

Turdubek divan (hükümet) başındadır …

Evvela Tanrı cin yaratmış, birbirinden bol yaratmış,

cinlerin uzak atası Kentbuğa, cin babası Sarı

Azban, avare etme sen Azban! cin atası Berdibay …

Cin uranı ekev! ekev! Asmandagı mıng bes pirim!

Kırk bıçak saldırıp kırk ine magan tüyretip

Töbeme aydar koydurup cinge moyun koydurup

Könbegenge köndürgen kuv agaçka töndürgen

Ak sakaldan bata aldirgan ak sarı bas koydu soydurgan

Cin parolası ekev, ekev! göklerdeki bin beş pirim!

Kırk bıçak (olup bana) saldırıp, kırk iğne bana batırıp

Tepeme saç bıraktırıp cine boyun eğdirip

Arzu etmediğimi yaptırıp, kurumuş ağaca [tahtaya] yalvardırıp a

ksakaldan fatiha [dua] aldırıp ak zarı başlı koyun kestirdi,

Bes bala bes asav tay üyge kirgızken …

Eregisken cerge dert salgan cin bolup baylangan

Kirme bolup aynalgan. Üyden kelgen on koca

Kırdan kelgen kırk koca ol kocanıng içinde azret koca

Ceti ölükke can bergen belsızlerge bel bergen

Beş çocuk, beş azılı tay eve sokturdu …

İnat ettiği yere hastalık koymuş, cin olup bağlanmış,

Başağrısı olup dolanmış.

Evden gelen on hoca, Kırdan gelen kırk hoca,

o hocaların içindehazret hoca.

Yedi ölüye can vermiş, belir izlere bel vermiş.

Ong kolumman oraymın sol kolumman soraymın

Agaçka basın süyegen künge saçın taragan

Ata kadrın bilmegen ana sütün embegen

Celden ceti koyan aydagan dua minen baylagan

Ceti ketmen baskanday boldum ceti kazanga tüskendey boldum.

Sağ elimle sarayım, sol elimle sorayım, ağaca başını dayamış,

Güneşte saçını taramış ata nedir bilmemiş, ana sütünü emmemiş,

Yelden (yaradılmış) yedi tavşan sürmüş dua ile bağlamış …

Yedi kazma basmış gibi oldum, Yedi kazana düşmüş gibi oldum.

On iki ak boz at oynaganday kün kayda?

Cin çakırdım Kambar’dan; kıyada catkan s::andardan.

Temircan’ ga selem de, haber ber!

Avur kol cıysın! temirden ton tiksin!

Oydan kelgen on börü su börüler içinde

On iki ak boz at (ile) oynayacağım gün nerede?

Cin çağırdım Kambardan, dağ yamaçlarında yatan canlardan

Temircan’ a selam söyle haber ver!

Çok (ağır) kol-asker toplasın, giyim diksin!

Ovadan gelen on kurt şu kurtların içinde.

Altı avuzdu kök börü. Kusur kuda (?) Kök Kaban

Kök cendet Kondubay ilinde Cumabaydın balası

Kusur kuda (?) Kök Kaban, cin içinde sen caman

Mangday terisi kuruşup, cin bitken min urusup

Cörgeginde cabısıp onbirinde tabısıp

Altı ağızlı boz kurt! Kusur kuvda (?) Gök Kaban (yabandomuzu) …

Kondubay ilinde gök cellat.

Cunabayin çocuğu Kusur Kuv’ da Gök Kaban,

cinler içinde {arasında) sen en yamanısın.

Alın derisi kırşıp, bütün cinlerle kavga edip,

yorganına yapışıp, on bir (yaşında) birleşip.

Kara Kerey Murunnan kelgen ciyenimnen tugan ciyen bar

Toguz uldung kencesi Mırzabay Kabı!

Sarı ala tonun kiygen kılıcın kınga kınagan

Kelding bıyıl bu cılda Kıysan katınnıng ağası

Karalıp catkan çangarak* basında …

Yeğenimden doğmuş yengem Karakerey,

Murun (kabilesinden) gelmiştir.

Dokuz oğulun en küçüğü Mırza Bay

Kabıl sarı ala giyimini giymiş, kılıcını kınına sokmuş …

Bu yıl iyine geldik. Kıysan kadının ağası kararmış çangarak* başında …

* Çangarak çadırın tepesine konulmuş tekerlek biçiminde bir çadır kısmıdır, ateş dumanı buradan çıkar.

Tukumu cok keşi de Tobuktu’dan keldı

Kara cigit Koykap. Altay’ dan kelgen altavum

Çabdar attı Kemengir: İlden kelgen ikev,

Celden kelgen cetev, ilden kelgen iki Azıl

Şangdut basınnan kelgen çangdı ayak

Nesli belli olmayan (bir) kişi dahi Tobuktu (kabilesinden) geldi.

Karacigit (kabilesinden) Koy kap,

Altay’ dan gelen altı {ruhum); sarı atlı

Kemengir ilden gelen iki (ruh),

yelden (rüzgardan) gelen yedi (ruh), ilden gelen iki Azıl,

Şandut başından gelen tozlu ayak …

Kaydan kelgen entilep beyge atınday entilep

Kök ala sakal Küzembet! Alpıs attı kırk cayav

Mingey, cüzey! sen çarkınım coldası …

Cogarta kelgen tört at tömentin kelgen börte at

Keyimde ayıl cetpes san at, adım adım baskan

Yarış atı gibi nefes nefese koşarak (şaşkına dönmüş gibi) nereden gelmiş?

Mavi Sakal Küzembet! altmış atlı, kırk yaya …

Mingey, Cüzey! Sen aydınlığımın yoldaşısın …

Yukarıdan gelendört at.

Aşağıdan gelen, adım adım yürüyen,

Adımı cerdı kuvurgan, tuyagı kumdu suvurgan

Tozan tozan cügurgen, tozandı cerge suvurgan.

Col col col catır, col cagalay kol yahr,

Sonça koldung içinde Kara bek attı sultan çatır.

Han Tilevberdi sultanım, Arıngazı sultanım,

Adımları yeri kavuran, tırnakları kumları savuran,

tozkaldırıp koşan, tozları etrafa savuran,

kolan yetişmeyen (şişman) sarı at.

(Yer yüzünde) yollar uzanıyor, yollar boyunca asker (kol) yatıyor,

bu kadar kollar arasında Karabek denilen sultan yatıyor.

Han Tilevberdi sultanım, Arıngazı ayakkabımın pençesi…

Oydan kelgen Oypatum, irden kelgen bekzatim

Davut paganbar, er Davut! ..

[Baksı kopuzuna bakarak devam eder]

Evveli kuday ismu’llah is bastayın bismillah

Taygak keçüv tar colda, carlıga Allah her colda!

Cıgılgandı süyey ber Sürüngendi dimey ber

Ovadan gelen Oypatım, kırdan gelen Begzadem,

Davud Peygamber, Er Davut…

Evvela Tanrı bismillah, işe başlayalım bismillah, kayan geçit dar yolda,

Tanrım, her yerde bizi yarlıga!

Düştüğümde destek ol, sürçüdüğümde yardım et!

Cangılganda bar kaday calınsam calgap cibey ber!

Ey kobuzum, kobuzum! abden de bolca donguzum!

Üyenkinin tübünden oyup algan kabuzum!

Karagaynıng tübünen kayrıp algan kobuzum!

Kızıl kırçın tobulgu caşık kılgan kobuzum!

Ey var Tanrım yanıldığımda yalvarsam kuvvet ve gayret ver!

Ey kopuzum, kopuzum! iyi tayin et, iyi haber ver, domuzum!

Üyenki ağacının dibinden (gövdesinden) oyarak alınmışkopuzum!

kızıl çalı (tobulgu)dan perdeni yaptığım (kopuzum),

Cüyrük attıng kuyruğun içek kılgan kobuzum!

Taska çıkkan ırgaydan kulak kılgan kobuzum!

Abden de bolca domuzum!. ..

Osu balım kelmese aytkan sözge könbese

Kulagıngdı burayın, kötürüp cerge urayın

Yürük atın kuyruğunu (kılım) tel kıldığım kopuz!

Taşa biten “ırgay” çalından kulak yaptığım kopuz!

iyi tayin et, iyi haber ver, domuzum!..

Bu falım eğer çıkmazsa, söylenen söze itaat

etmezsen kulağını burayım, (seni de) kaldırıp yere vurayım,

Men cayıma cüreyin öz aldıma bolayın.

Men men edim men edim men kimlerden kem edim?

Bar kurbumdan kem boldum, kara cer min teng boldum

Kanım kaldı bir kasık etim kaldı kök casık

Garip·canım kuv asık …

Ben de kendi halimde gezeyim, işimi kendim göreyim.

Ben, ben idim; ben kimlerden aşağıyım?

Bütün akranımdan aşağı oldum, kara yer ile müsavi oldum,

bir kaşık kanım kaldı; etimyavan oldu (vücudumda yağ kalmadı),

garip canım kurumuş aşık (kemiği) oldu …

Su basında Süleyman su ayağı er Kurkut

Belalerni sen korkut! Çakırganda kel pirim!

Monglı minen çerlining keselim tabıp ber pirim!

Cer cüzündegi evliya kün közündeki evliya,

Maşrıktaki evliya, magripteki evliya!

Su başında / kaynaklarında/ Süleyman, su ayağında

Er Korkut belaları Sen korkut! Çağırdığım zaman gel, pirim!

kaygulu ile hastanın hastalığını bulup söyle!

yer yüzündeki evliyalar, güneş içindeki evliyalar,

doğudaki evliyalar, batıdaki evliyalar!..

Türküstan’da tümen bap sizden medet tileymin.

Sayram’ dagı sansız bap Ortrar’ dagı otuz bap

En ülkeni Arslan bap en kiçisi Alaçakap

Sizden medet tileymin, Kazı Kurt ata evliya!

Arı cakta Kıngrak bar, beri cakta Karak bar,

Türkistan’da tümen (on bin) bab, sizden medet diliyorum.

Sayram (şehrindeki) sayısız bab,

Otrar (şehrindeki) otuz bab, en büyüğü

Arslan bab, en küçüğü Alaçakap, sizden medet diliyorum.

Kazıkurt ata evliya! öte yanda Kıngrak var, bu tarafta Karak var.

Sizden medet tileymin Kara Murt ata evliya!

Hu, Allah’y Bektav ata, bek ata, Bek.iç ata, kolday gör!

Çakmak ata evliya, Koçkar ata evliya

Sizden medet tileymin Tülkü bası evliya!

Sizden medet diliyorum,

Kara Murt (kara bıyıklı) ata evliya!

Hu Allah-ey! Bektav ata, Bekata, Bekiç ata yardım et!

Çakmak ata evliya, Koçkar ata evliya, sizden medet diliyorum.

Tilki başı evliya, sizden medet diliyorum!

Hu, Allah’ ay!

Evliya ata evliya, Ayşe Bibi evliya

Sizden medet tileymin! Tekturmas ata evliya

Kara Han babam kolday gör!

Hu, Allah’ ay!

Hu Allah-ey!

Evliya ata evliya,

Ayşe Bibi evliya, sizdenmedet diliyorum.

Tekturmas ata evliya, Karahan babam yardımet!

Hu Allah-ey!

Çilten babam kolday gör. Aynalayın atıngdan

Tilevümdü ongday gör. Sizden medet tileymin

Şeyhı Burku divane. Allah hu!

Arvaktı cıyıp aydagan, şeytan körse baylagan,

Hayda bermen dev pirim!

Çilten (çehilten) babam yardım et!

adına kurban olayım dileğimizi rastgetir!

Şeyh Burki’ divane, sizden medet diliyorum,

Allah Hu! ruhları toplayıp süren,

şeytanı görürse bağlayan devpirim, bu tarafa sür!

Aynalayın Kara Kus, can cagmgdı karap uç!

Bılkıldagan böyrekten, solkuldagan cürekten,

Sermende kılma baykap tüz!

Kelçi bermen Molda Kız! Arvak korse haydagan,

Şeytan körse baylagan, moynuna munçak tagıngan

Kurban olayım (sana) kara kuş (kartal) etrafına bakınarak uç!

Yumuşak böbrekten, daima kımıldanan yürekten …

utandırma, dikkat ederek in!

Molla kız, buraya gelsen-a! Ruhları görürse süren,

şeytanı görürse paylayan, boynuna boncuk takınan,

Çakırmasam sagıngan, çakırgan cerden tabılgan

Kelçi bermen Sarı Kız, “Tü” degen sözü deri kız!

Haydaçı bermen dev pirim, Hu, Allah!

İsting bası bismillah, Kuran’nıng bası bismılla,

Ongday görgün isimdi caratkan cebbar bir Allah!

Çağırmazsam özleyen, çağırdığım yerde bulunan,

gelsena buraya Sarı Kız “tüfü” dediği derman kız!

Dev pirim, buraya sürsen-a! Allah Hu!

İşin başı bismillah, Kur’an’ın başı bismillah!

işimi rastgetir, ey yaradan bir Allah,

Aynalayın ey Allah, Sen koldasang men munda

Havadan kömür tüsürgen, ot cakpay temir pisirgen,

Kav körüğü bafıldap balga tösü çakıldap

Er Davut pirim sen kolda sen koldasang men munda!

Tahtı Süleyman kolday gör, Sunak Ata ongday gör

Kurban olayım ey Tanrı, sen işimi rastgetirsen ben buradayım.

Havadan (gökten) kömür düşüren (indiren) ateş yakmadan demir tavlayan,

körüğü “baf, baf” ses çıkaran, çekici, örsü “çak, çak” eden

Er Davut pirim sen yardım et! Sen yardım edecek olursan ben buradayım!

Tahtı Süleyman yardım et, Sunak ata, işimi rastgetir!

Ata pirim emes ping? Er Mukam endi kolday gör!

Sen koldasang men munda!

Su ayağı Erk Korkut, felaketti sen korkut!

Baksı piri emesping? közüngnü sal, kolum tut,

Baksı baba sen kolda men sıyındım tar colda

Babamın piri sen değil miydin? Er Mukan sen yardım et!

Sen yardım edecek olursan ben buradayım. Su ayağı Er Korkut,

felaketleri sen korkut, baksıların piri sen değil miydin?

Gözünü sal, kolumu tut!

Baksı baba sen yardım et, ben (sana) dar yolda sığındım!

Men sıymdım sizlerge, medet bergil bizderge,

Bere körgel bağımdı, kuday medet bere göt,

Oynap turgan çağımdı!. ..

Kuy Kafta yatkan periler, men çakırdım kelingler!

Barekallah, erlerim! Tilegimdi beringler!

Ben sizlere sığındım;

oynayıp / ayin yapıp / durduğum andır bu an!..

Kaf dağında yatan periler,

ben (sizi) çağırdım, geliniz!

barek Allah, erlerim! dileğimi veriniz!

Leşkeri tüdar Karabas, üyülüp konar aralas,

Kobuzundu köterip Kuy Kaftan kelçi Çarabas!

Toksan koydung terisi ton çıkpagan Çarabas

Seksen koydung terisi börk çıkpagan Çarabas

Kattı kıyın is boldu. Kobuzuma kosulmay …

Askerin tuğ tutanı Karabaş, toplanıp karma karışık konuyorlar.

Kopuzunu kaldırıp Kaf dağından gelsen-a, Çarabaş!

Doksan koyunun derisinden bir giyimi çıkmayan,

seksen koyunun derisinden bir külahı çıkmayan Çarabaş!

Çok ağır iş oldu ki kopuzuma iştirak etmedin!..

Karagay kobuz kolga aldım abı cılanday tolgandım

Bu kobuzum sınmadı garip canım tınmadı

On besımde cabıstı cırmıda tabıstı

Könbes iske kondurdu kuv ağaçka töndürdü

Kök kiyimdi börte atım, altı kulaç ala atım

Çam (tahtasından) kopuzum’-!- elime aldım, su yılan gibi dolandım, döndüm …

Bu kopuzum kırılmadı, garip başım rahat duramadı,

/bu ruh/ on beş yaşımda iken bana yapıştı, yirmi yaşımda buluştu,

istemediğim işi yapmağa mecbur etti, kurumuş ağaca / tahta kopuza/ esir etti.

Gök giyimli kır atım, altı kulaç ala atım

Vay bay mening boz atım, üyde de bar on kocam

Kırda da bar kırk kocam … Kel Tülpü, kel Tülpü

Cinning atı Karaman indı kayda baranım?

Atamdan kalgan Karaman seniminen balaman.

Ulgüsüz köylek biçmeymin aytkanımdı kılmasang

Vay, vay, benim boz atım! evde de var on hocam,

kırda da var kırk hocam!… Gel Tülpü, gel Tülpü!

Cinin adı Karaman, şimdi nereye varayım?

Babamdan kalmış Karaman, şimdi seninle uğraşacağım.

Örneksiz gömlek biçmiyorum. Dediklerimi yapmazsan.

Aldınga sire tüspeymin. Cin atası Ciren Tay,

Kolunga casıl tuv aldıng, nayzangdı kanga suvardıng,

Dertli görüp kuvanding Aksak koyday mangranıp

Sokur koyday camranıp, ziyandasti katından

Bar kudayım acratıp …. Cin keledi aydap al,

Önüne hiç de düşmeyeceğim. Cin atası Ciren Tay,

koluna yeşil tuğ aldın, süngünü kanla suladın,

derdi (hastalığı) görüp memnun oldun.

Topal koyun gibi meleyip,

kör koyun gibi otlayıp hasta adından uzaklaş!…

Cinler geliyor, topla,

Ayak kolun baylap al! Cin atası Ciren Tay,

Cal kuyruğun tüygen tay … Aynalayın pirim-ay!

Kara Sakal baltalım, koy makbalan kaltalım

Ziyandasın almasang bir ay da bolsa catkanım.

İl emes edıng Er Davay erinbeseng kel Davay

Ayak kolunu bağla! cin atası Ciran Tay,

yelesi ve kuyruğu düğülmüş tay …

Kurban olayım pirim! kadife torbalı, baltalı kara sakalım,

bunun hastalığını alıp götürmezsen bir ay dahi olsa yatacağım (okumağa devam edeceğim),

Ü değildin sen Er Davay, üşenmezsen gel!

Kanday kaynın is boldu körsetçi küçüng indi vay!

Arkadan kelgen ak tübet aynala ürgen sak tübet

Tübetim urup kaçırgın cayma kitsin felaket.

İki beting albırap kızıl tiling salbırap

Savun ingendey ıngkıldap özününg sözüng makıldap

Nasıl belalı bir iş oldu; vay!

Şimdi kuvvetini gösteriver!

Kırdan gelen ak köpek, dolaşa dolaşa üren sak köpek,

köpeğim, felaketi ürüp kaçır, kendi yerine gitsin:

iki yanağın kızarıp, kızıldilin ağzından dışarı fırlayıp,

sağmal deve gibi soluk alıp, kendi sözlerini beğenip,

Sarı Kız keldi cakındap çakırdım kelgin Sarı Kız!

Kelmegenine barınız kömegingdi kop kılıp

Belani baylap alıngız.

Col col catır, col catır, col cagalay kol catır,

Sol kollamıng içinde, Sarı Azman değen er catır.

Sarı kız geldi, yaklaştı. Çağırıyorum gel, Sarı kız!

Gelmeyenlerine varınız, yardımcılarınızı çoğaltıp belayı bağlayınız!

(yer yüzünde yollar) yol yol sıralanmıştır,

yollar boyunca kol (asker) yatıyor,

bu asker kolunun içinde Sarı Azman denilen er bulunuyor.

Sarı Azman’ da siki! yok. Kök Çolak’ ta keki! cok.

Arkadagı avulday, kıyaga bitken kavunday

Berekella, erlerim, kelip urçu davulday,

Erginçi kiygen çekpendey bazardagı ketpendey

Canga keldi Davlubay karsı aldına karasan

Sarı Azman’ da suret yok, Gök Çolak’ta kakül yok.

Kırdaki oba gibi, dağ yamacında bitmiş kavun gibi; barek Allah.

Erlerim fırtına gibi gel de vur!

Çiftçi giymiş cepken gibi, pazardaki kazma gibi,

yeni geldi Davulbay. Karşı yandan bakarsam,

Kırgıyga kaygan ayaktay, böyürüne karasam

Belge askan sadaktay, tolganıp catkan cılanday

Kelinçek takkan kıranday …

Kara çubar kaplanım … abı cılannı at etken

Su cılannı süt etken cadıgfıyim, cargıçım,

Atmacaya konulan kase gibi, yan tarafından bakarsam

asılmış sadak (okuluk) gibi,

dolanıp yatan yılan gibi, gelincağız takmış muska gibi …

Kara benekli kaplanım, su yılanını at etmiş,

su yılanını süt yapmış, Cadugfıyim yargıcım !

Tintuvçi kara baygusum, tüye bastı, çara göz

Aynalayın cargıçım, kanga toymas baygusum!

Calgız çıkkan tobulgu cayçık kılgan kobuzum,

Celmayanıng terisin çar ayna bolgan kobuzum,

Ceti kentting makbalın tumar kılgan kobuzum

Deve başlı, tabak gözlü araştırıcı kara baykuşum,

kurban olayım yargıcım, kana doymaz baykuşum!

yalnız (tek başına) biten tobulgu(dan) yayını yaptığım kopuzum,

“yelmeye” devenin derisinden etrafı çevrilmiş kopuzum,

yedi kentin kadifesinden ıpuska takılmış kopuzum!

Aynalayın devlerim! Dolugalı su perim!

Barekella beklerim tartçı bermen devlerim

Baymünke keldı, osunda! malayı bar basında

Kırk cigiti kasında aydaharı astında …

Hayda bermen, buçarım! uar kümüsten tumarıng

Kurban olayım devlerim! Dolugalı (?) su pirim barek

Allah, beylerim! buraya çekiniz devlerim!

Baymunke geldi buraya, uşağı var yanında, kırk yiğidi yanında,

ejderhası atında, buraya sür, alacam (beneklim),

(astığın) muska temiz gümüştendir (senin).

Çubarım mening kelmese tarkamaydı kumarım.

Hayda bermen, Seksen Çok! parmagıng bar, ökçeng yok,

Sire vayım kılmaymın kovalar dep könglüm tok.

Haydaçı, Kara, haydap kel! cürmegenin baylap kel!

Çaçav çıgıp kalmasın, barın alıp ciynap kel!

Alacam gelmezse mahmurluğum dağılmaz.

Bu yana sür, Seksen Çok! parmağın var, ökçen yok;

hiç de tasam yoktur (çünkü cinleri) kuvup süreceğine gönlüm toktur (kanaatim vardır).

Sür Kara, sürüp (buraya) gel,

gelmeyenlerini bağlayıp getir!

Aradan biri ayrılıp kalıvermesin, hepsini toplayıp getir / buraya alıp gel / .

Baymünkemdey er kayda? er Baymünkem kelgende

Zalımlarga gün kayda?

Hayda bermen, Karamiz! Karamisting avzun çiş!

Men çakırdım sizlerini, keselderding atın çiş!

Hayda bermen, Bokbasar! Ayhaylasa cav kaçar

Baymünke gibi er nerede?

Er Baymünkem gelirse zalimlere gün nerede?

Bu yana sür, Karamis! Kara kırbanın ağzını çöz!

Bu yana sür Bokbasar, (sen) haykırırsan cin kaçar!

Kırk baytaldı, Kulaçar! Haydaçı bermen, Kulaçar!

Alpıs attı avganım, atım baylap savganım,

Aralasıp alıp kal! ayamayın cav malın …

Avadağı ala atım, turup cürgen turu atım,

Çapuvulçu sarı atım hayda bermen kara atım

Kırk genç kısrak sahibi Kulaçar!

Buraya sür Kulaçar! altmış atlı Afganım,

atını bağlayıp sağanlarım, aralarına katılıveriniz.

düşman amalına acımıyorum …

Havadaki ala atım, (iki ayağı) üzerinde yürüyen duru atım,

çapulcu sarı atım, buraya sürkara atım!

Arvak koymay terbettim Barekella, Körbettim!

Kıyadan uçkan Sungkarım, cügrüp orzgan tulparım,

Barekella, ceren tay! Keldingızbe, enkerim?

Cin keledi cıyılıp, avrünga tigilip,

Baylagalı kelgende ayak kolu kalar büğülüp

/ Hiçbir/ ruhu bırakmadan harekete getirdim, barek Allah, Körbet’im!

Yamaçlardan uçan Sungur’um, koşuda /başka atları/ geçen tulpar’ım!

barek Allah, Ceren Tay! Sevdiğim geldiniz mi?

Cenkler toplanıp hastaya gözdikip geliyorlar;

bağlamağa geldikleri zaman ayak kolları bükülüp kalacaktır.

Kuday abırıyın bere gör! közümdüng casın köre gör!

Senden medet tileymin Sayramdağı sansız bap

Sizden medet tileymin Otrar’ dağı otuz bap

Sizden medet tileymin en ülkeni Arslan bap

Sizden medet tileymin Sunak Ata evliya

Tanrım, yüz suyumu dökme!

Gözlerimin yaşını gör! senden medet diliyorum,

Sayram şehrindeki sayısız bab!

Sizden medet diliyorum

Otrar’ daki otuz bab, sizden medet diliyorum.

En büyüğü Arslanbab! Sizden medet diliyorum, Sunak ata evliya!

Sizden medet tileymin Korkut Ata evliya

Sizden medet tileymin Çakmak Ata evliya

Toksan toguz meşayih mınav çüngük kadaldı

Busatkın dep cağamdı!. ..

Aynalayın devlerim aynalayın beklerim

Sizden medet diliyorum, Korkut Ata evliya!

Sizden medet diliyorum, Çakmak ata evliya!

Doksan dokuz meşayih, bu zavallı “yakamı kurtarınız!”

diyerek karşınıza dikildi!..

Kurban olayım (size) devlerim, kurban olayım size beylerim !

Haydavçı, Kara haydap kayt! kol ayağın baylap kayt!

Çaçav çıgıp kalmasın barın cıynap alıp kayt!

Ülken kiçi ağa bar, beşikte catkan bala bar,

Can cagnınga barmay kayt! tünlügü açık bibak bar,

Nazar közüng salmay kayt! leşkeringni aralap

Caralı biri kalmasın tastamay birin alıp kayt!

Sürücü Kara, sürüp gel!

elini ayağını bağlayıp gel!

Büyüklü küçüklü ağalar var,

beşikte yatan yavrular var,

öteye beriye uğramadan dön!

Askerlerine iyi dikkat et,

yaralısı kalmasın, birini bırakmadan alıp gel (dön).

TÜRKLÜK VE ŞAMANLIK, Prof. Dr. Wilhelm Radloff, Örgün Yayınevi, 1. Baskı, Mart 2008, 449-465

Avatar

Leave a reply