Kerkük Manileri Toplayan: Müderriszade Salâhattin Sait

0
540

Görse dal
Bülbül konar görse dal.
Göz sarraf gevil [1] dellal
Kalbe danış göster al


Bülbülün şak [2] la vurar
Ne yaman vakla vurar
Hudam meni vuruplur
Ulanmaz halk la vurar


Böyle bağlar
Yar başın böyle bağlar
Bülbül ağlar gül açmaz
Yıkılsın böyle bağlar


Gülü naz
Bülbül eyler güle naz
Girdim dost bağçasına
Ağlayan çok gülen az
Bülbül gözü [3] kör olsun
Sen öğreldu [4] güle naz


Hârâbat
Mâmur olmaz hârâbal
Yiğidi serden eyler
Yaman yoldaş harap at


[1] Gönül.
[2] Tekme, tokat.
[3] Gözün.
[4] Öğrettin.

Dağlar tekin [1]
Derdim var dağlar lakin [2]
Kalbim böyle virandır
Kış günü bağlar tekin [3]
Baykuş girse hofeyler [4]
Harabe damlar tekin [5]


Coşgunam cosdum gine
Gam haddi aşdı gine
Gellim dost bağçasına
Gonca saç açdı gine
Seksen düğün [6]
Sinemde seksen dögün [7]
Husnu [8] meydana geldi
Ay batlı seksendi. [9] gün


Zaman kalır
Gün gider zaman kalır
Yıkılır yüce dağlar.
Tozu bir zaman kalır


Sence mal
Yok kimsede sence mal
Ay çıhar gün dolanır
Sen gösterirken cemal


[1] Issız.
[2] Gibi.
[3! Issız.
[4] Korkar.
[5] Issız.
[6] Dert.
[7] Ateş yarası.
[8] Hüsnün.
[9] Şaşırdı.

H. Nihal ATSIZ, Atsız Mecmua, Yıl: 1, Sayı: 5, Sahibi ve Müdürü: H. Nihâl, 15 Eylül 1931, s. 14

Leave a reply