KAZAK-KIRGIZ BAKSILARININ BÖY AFSUNU

0
371

“Böy, böy desedi Biy Bazar evliya, “darın, darın, desedi

Darın Bazar evliya. Sayım ulu Sekirgen, Sayım şeyh evliya,

Magrıpta evliya, maşrıkta evliya, Baymır ulu peri men,

Mıng Mırzalı evliya, hak Süleyman peygamber,

“Böy, böy” diyorlar, Biy Bazar evliya, Darın darın! diyorlar,

Darın evliya. Sayım oğlu Sekirgen Sayım Şeyh evliya.

Mağrıpta ve Maşrıkta evliya (var). Baymır oğlu peri ile beraberdir. (Yine)

Mıng-Mirza Ali evliya (dır). Halk Süleyman peygamberdir.

İndi Davut peygamber, usta Davut Peygamber

Mayını Sıyık peygamber, Pirmen Sıyık peygamber

Anadiyar peygamber, Avşadıyar peygamber,

Böy, böy, böy, çık! Böy igesi Kambar, Kambar bolsang kalmay çık!

Tas töbeden taymaçık! May tabannan kalmay çık!

Sonra Davut peygamber ki demirci Davut peygamberdir.

Mayını Sıyık, Pirmen Sıyık, ana diyyar, Avşadıyar hep peygamberlerdir.

Böy, hep Böy çık, def ol! Böy’ün sahibi kambardır, (sen) kambar isen kalmadan çık!

Tam tepeden kamadan çık, yağlı tabandan kalmadan çık!

Atkan oktan cıldam çık! ağın sudan kath çık!

Ayrı kuyruk aça çık! alakannan avmay çık!

Men de geldim sen de çık! Menin atım “Anançık!”

Ondan gel de mundan çık! böy böy böyü min

‘ Men böynün üyü min, kara kurttun kanımın,

Atılan oktan daha hızlı çık! Akan sudan daha süratle çık!

Çatal kuyruğunu açarak çık! Avuç içinden doğru çık!

Ben de geldim, sen de çık!Benim adım “Anançık” dır,

Oradan gel de buradan çık!Böy, böy ben böy’üm,

Ben böy’ün eviyim, “Karakurt”un kanıyım (yahut hanıyım).

Kasa Kurbas özümen, özü bergen dirtimin,

Çık, Süleyman demimen! Böy, böy böyümin

Men böynüng kanimin, almas kılıç cüzümin, aytuvlunun özümin

“adra asman” denimin, alabota külümin, ötkür bıçak uçumın, keliniz!

Turumtay keldi turmay çık! zehirindi caymay çık!

“Kasa Kurbas” (denilen adamın) kendisiyim, onun gönderdiği hastalığım

(yani böy’e gönderilen belayım).

Süleyman’ın nefesi ile çık! Böyüm ben, ben böy’ün ocağıyım,

Çelik kılıcın yüzüyüm, dillerde söylenen (meşhur)ların kendisiyim.

Ardra aspanın danesiyim, kara pazı külüyüm, keskin bpıçağın ucuyum.

Turumtay (bir kuş) geldi, durmadan çık! zehirini dağıtmadan çık!

Ay keliniz, keliniz! Baba Nazar keliniz! Şatır-batur

Çadırngdı bozayın, tanavungdu tileyin, Tengri urgandaykıl ayın

Akkan suga salayın, tiri garip kılayın! Bastı kara kistendi

Kiru mikru, aşındau, puşundau, dayın dau, mırandau!

Kilüki kilü, sasır barı bula barı, tola ısındau fışındau

Hey, geliniz! geliniz! baba Nazar, geliniz! çatır çutur geliniz!

Çadırını bozayım, Burnunu deleyim, tanrı vurmuş gibi yapayım,

Akar suya bırakayım, diri diri gurbete atayım …

(22-24 üncü satırlar manasız sözlerdir)

Çini çini çini böy çini, hoca teni biy huday,

Bastanmen castana çığa hersin! bir batan ingil,

İngil kurt ingili! Bastı kara kurt bkir mir kiri kurt

Kiren bastı sarı kurt, çıgar bolsang cıldan çık!

Çıkpas bolsang kayta urgun kara kurt!

….. “Bostan” ile beraber yaslanarak çıkıversin! .. başlı karakurt (böcek) .

…… “giren” başlı sarı böcek, çıkarsan çabuk çık! çıkmayacak

isen tekrar vur karaböcek!

Talak, talak, talak kurt! Talagı ayrılgan çolak kurt!

Arsını kirsini murtını, çortını, kirkeni, kiritni.

Çuya, çuya, çıga çıga! Bara, bara, dava, dava!

Seni minen bolayın! Toprakka toymagan, toksan böy koymagan,

Ay geliniz, geliniz! Ala konda, bala kanda, ala nikir kara nikir,

Dalak, dalak dalak böcek! dalağı ayrılmış çolak böcek. ..

…… (manasız kelimeler).

Seninle uğraşayım, toprağa doymayanlar, doksan böyü bırakmayanlar geliniz!

Geliniz! “ala kanda”, “bala kon da”, göğsü ala kara kon da, “ala mikir”,

Şala mikir, şayşa mikir, tola mikir, tolsa mikir,

Sen mikir, semik mikir, çıgar bolsang cıldam çık!

Çıkpasang kökregındi bozarmin, mikir! Çıngıl otu cılavlar

Kikre minen mıyavlar, canım değen calbızlar, çayında koymay çabarlar.

Bastan bastan bastan geldi, bastan ötüp kisten geldi

Hayfa Temir kırgan geldi, kırgan minen burkan geldi

Kafir geldi, cühut geldi, arbav geldi, kıra geldi

Onda geldi, munda geldi. Bastan, bastan banstandı!

Şala mikir ……

(zehirli böcek adları?)

Çıkarsanız çabuk çıkınız!

Çıkmazsanız göğüslerinizi bozacağım,

Çıngıl otu, cılav, kikre, miyav, calbir (gibi ilaçlar) yerinde bırakmazlar, keserler.

“Bastan” geldi, “bastan” geçip “Keşten” geldi,

Ha iye demir kıran geldi, kıranla beraber burhan (buda) geldi,

Kafir geldi, cuhut geldi, afsun geldi, kıra kıra geldi…

Wilhelm Radloff – A. V. Anohin, ŞAMAN DUA VE İLAHİLERİ

Avatar

Leave a reply