Kaşgarlı’dan Bir Öğüt: Kızlarla Güreşme !

0
447

Oğuz Türkçesindeki kısrak sözünün açıklandığı maddede erkeklere kızlarla güreşmemeyi öğütleyen Bir Hakani yani Karahanlı atasözünden söz edilmektedir. Üstelik bu atasözü tarihi bir olaya dayandırılmaktadır.
Tarihte Türk kızlarının da çok iyi at bindiği, çok sert yay çektiği, çok iyi güreştiği ve savaştığı bilinmektedir. Bu ifade Kaşgarlı döneminde de kızlarla erkeklerin güreş yaptıkları bilgisini aktarmaktadır.
Kısrak: Genç dişi at. Oğuz lehçesinde herhangi bir kısrak. Şu atasözünde de geçmektedir: Kız ile küreşme, kısrak birle yarışma ‘Kız ile güreşme, kısrakla yarışma’. Kızla güreşme çünkü güçlüdür, seni yere yıkar, alt eder; kısrakla yarışma çünkü kısrak attan daha çeviktir ve yerinde duramaz, seni geçer. Bu hakanilere ait bir atasözüdür. Sultan Mesud’un gerdek gecesinde eşinin ayağına dokunuşuyla yere yıkılması üzerine söylenmiştir.
Kaşgarlı Mahmud’un sözünü ettiği kişi, Gazneli Sultan Mesud’dur.

Avatar

Leave a reply