KAŞGARLI MAHMUD’A GÖRE “TÜRK OLMAK”

0
268

“Türk olmak”, her ne kadar açıkça XV. yüzyıl sonrasında görülüyorsa da, Kaşgarlı Mahmud’un eserindeki bazı kavramlar, konuya daha bir açıklık getiriyor. Çünkü o “Türklen-mek” kelimesini, kendisini Türk saymak gibi belirtmektedir. Aynı şekilde Oğuzlan-mak veya Uğraklan-mak fiilleri de, kişilerin kendilerini Oğuz veya Uğrak boyundan saydıklarını ifade etmektedir.

Türk Adının Anlamı

Tuncer Baykara

Avatar

Leave a reply