“Kardeş Milletler” – Mustafa Kemal Atatürk

0
381

“Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam uzaktan bütün şark1 milletlerinin de uyanışını öyle görüyorum. İstiklal ve hürriyetlerine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşu, şüphesiz ki terakkiye2 ve refaha müteveccih3 vuku 4 bulacaktır. Bu milletler bütün güçlüklere ve bütün manilere rağmen muzaffer 5 olacaklar ve kendilerini bekleyen istikbale ulaşacaklardır.”

M. Kemal ATATÜRK

  1. Doğu
  2. İlerleme, yükselme, gelişme
  3. Bir yere gitmeye, bir şeyi yapmaya karar veren
  4. Olma, meydana gelme
  5. Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
Avatar

Leave a reply