1071’de Malazgirt Savaşından sonra Türk boyları akın akın Anadolu’ya gelmeye başlamıştır. Ertuğrul Gazi önderliğindeki kayı boyu da Anadolu’ya gelmişti. Eskişehir civarına gelince, şimdiki Karacaşehir Köyünün güney batısında bulunan Karacahisar Kalesine kadar ilerlemişti. Bu kale Bizanslılar tarafından Türklerin batıya geçişini önlemek amacıyla yüksek ve stratejik bir tepeye yapılmıştı. Doğal yapısı nedeniyle kalenin ele geçirilmesi çok zordu. Ertuğrul Gazi bu kaleyi fethetti.

Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1289 yılında bu bölgeyi Osman Beye verdi. Bizanslılar bu bölgede tutunamayarak terk etti. Osmanlılar Anadolu’da ilk defa Karacahisar Kalesini fethetmiştir. Buradan batıya doğru ilerleyerek Söğüt ve Bilecik civarına yerleşmiştir. 1299 yılında Osmanlı devleti kurulunca Şeyh Edebali’nin teklifi ile Karacaşehir Köyü Camiinde Dursun Fakih Hazretleri tarafından Osman Bey adına bir hutbe okunmuştur. Bu hutbe ile Osmanlı devletinin kuruluşu Karacaşehir Köyü Camiinden dünyaya ilan edilmiştir. İlk hutbe okunmadan önce mevcut bulunan Bizanslıların kilisesi yıkılarak camiye çevrilmiş ve Osmanlının ilk kuruluş hutbesi okunmuştur. Caminin yeri konusunda ihtilaf vardır.

Bir kısım tarihçiler kiliseden çevrilen caminin şuan ki cami olduğunu savunurken bir kısım tarihçiler de kiliseden camiye çevrilen ilk caminin Karacahisar Kalesinin yakınında şimdiki askeri bölge içerisinde bulunduğunu savunmuşlardır. İstanbul fethedildikten sonra kalenin stratejik önemi ortadan kalkmış ve kalenin bulunduğu yerde su olmadığından köy aşağıya taşınmış şimdiki yerine kurulmuştur. Cami şu anki yerine yapılmıştır. Köy bir dönem terk edilmiş, cami yıkıldıktan sonra en son Padişah II. Abdülhamit tarafından yapılmış ve çevrede bulunan Yörük köylerinden 16 hane Yörük toplayarak köyü yeniden kurmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda minarenin şerefeden üst kısmı ile caminin çatısı Yunanlılar tarafından yıkılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında tekrar onarılmıştır.

Caminin arsası 1683 m2 dir. Cami 150 m2 lik alan üzerine oturtulmuştur. Duvarları taştan ve 120 cm genişliğindedir. 10 penceresi 1 minaresi vardır. Kadınlar için namaz kılma yeri vardır ve 50 kişiliktir. Erkek cemaat yeri 100 kişilik olup 90 m2 dir. Toplam cemaat kapasitesi 150 kişidir. Son cemaat yeri 1990 yılında sonradan yapılmıştır. Şadırvan 1970 yılında yapılmıştır. Erkeklere ait cami avlusunun dışında tuvaletler bulunmaktadır. Eski bir lojmanı bulunmaktadır. Isınma şekli soba iledir. Caminin tavanı ahşaptır. Caminin derneği yoktur. Hiçbir geliri yoktur. İhtiyaçları hayırsever birkaç cemaatimiz tarafından karşılanmaktadır. Gasilhanesi yoktur. Şu anda camimizde İmam Hatip olarak Mensur YAĞCI görev yapmaktadır.

Avatar

Leave a reply