KANUNİ SÜLEYMAN’IN ESTERGON (ESZTERGOM) SEFERİ 1543

0
425

Mehmet İPÇİOGLU

Kanuni Süleyman döneıni tarihlere Türklerin Orta Avrupa’ ya hakim olduğu devir olarak geçmiştir. 1521’de Belgrad’ın alınmasından sonra Osmalı Devleti
Viyana’ya, Almanya içlerine kadar uzanmışlar, 1562’de Osmanlı Devleti ile Habsburglar arasın­da bir mütareke yapılmasına rağmen 1566’da Szigervar da Osmanlı yönetimine girmiştir. Bu süre içinde Estergon (Esztergom) Kanuni Sultan Süleyman’ın 5. Macaristan seferi’nde çevresindeki bir kısım kalelerle birlikte Türklerin eline geçmiş, Estergon Türk Halk Türkülerine bile girmiştir.
Bilindiği üzere bu seferle ilgili olarak Türkçe beş ana kaynak vardır:

  1. Ta’rih-i Feth-i Şiklöş (Sziklás) ve Estergon ve İstani Belgrad (Székesfehérvár, Stuhlweisenburg): ,HAMMER bu eseri Sinan Çavuş’a atfetmekte ise de; Hüseyin Gazi YURDAYDIN Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine kısmı’nda bulunan 1608 numaralı yazmasının Matrakçı onun fırçası ürünü Nasuh’a ait olup minyatürlerinin de olduğunu belirtmiştir’

  2. Ta’rih-i Şiklöş. Bu eser, yukarıdakine pek benzemekle beraber, bilhassa menzillerle ilgili kısımları farklıdır. Hüseyin G. YURDAYDIN bu eserin Muradi’ye ait bulunduğunu tesbit etmiş­tir.

  3. Celal-zade Muştani Çelebi’nin Tabakatü’l-Memalik ve Derecatü’l-Mesalik adlı eseri. Mustafa Çelebi Nişancı olarak sefere bizzat iştirak etmiştir. Burada bu eserin Petra KAPFERT neşri kullanılmaktadır: Geschichte Sultan Süleyman Kanünis von 1520 bis 1557, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1981.

  4. Muştafa All’nin Künhü’l-ahbar’ı.

  5. İbrahim Peçevi’nin Ta’rih’i (İstanbul 1281-83). İbrahim Efendi Pecs’li olduğundan eserinde bu şehrin Türklerin eline geçmesi hakkında diğerlerinden daha ayrıntılı bilgi verir.

Devamını okumak için: KANUNİ SÜLEYMAN’IN ESTERGON (ESZTERGOM) SEFERİ 1543.pdf

Avatar

Leave a reply