Saad Kasapoğlu

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Yüksek
Lisans Öğrencisi

Makalede, Irak’ın kuzeyinde bulunan bir Türkmen şehri olan Kerkük şehrinin
coğrafi konumu ve tarihi özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Aynı zamanda Kerkük isminin ilk kez zikredildiği kaynaklara değinilmiştir. Ayrıca, Kerkük’ün ve Kerkük Kalesi’nin kısa bir tarihine yer verilmiştir. Kanûnî Sultan Süleyman’ın “Irakeyn Seferi” adı verilen 1533 yılındaki İran seferi esnasında Bağdat şehrinin fethedilmesinden ve Kanûnî’nin, dönüş güzergâhındaki önemli bir nokta olan Kerkük’te 28 gün kalışından söz edilmiştir.

Devamını okumak için: KANÛNÎ KERKÜK’TE

Avatar

Leave a reply