Kan-Ceeren ile Kan-Mergen

0
604

Ölöştöy Destanı

Bindiği atı kan-ceeren

Kendi adı Kan-mergen.

Bahadır oğul şimdiyse,

Kıymetli atına bindi.

Uçar gibi gidip uzaklaştı.

Atı Kan-ceeren şöyle dedi:

Er güçlüsü sen mi oldun,

Kıymetli atın ben mi oldum?

Güçlerimizi sınayalım mı?

Yiğitliğimizi deneyelim mi?

Kan-Mergen cevap verdi.

Güç sınamaktan çekindi.

Altmış kağanın yerini geçerim,

Atın gücünü o zaman bilirim.

Alp, yiğitle savaşırım,

Er gücünü o zaman bilirim.

Az zaman kaldı, dedi.

Atım, hızla gidelim, dedi.

Yer üstünün şeytanları,

Yerüstünün kağanları,

Güçlerini birleştirdiler.

Niçin boşa zaman geçiriyoruz.

Bizim için eğlence öc almaktır!

Kan-Mergen’in bu sözlerini

Kan-Ceeren onayladı.

İki ön ayağı dans ederek,

İki arka ayağı rahvan,

Üç kutsal dağdan indi

 KABA Ali, ALTAY, TUVA, HAKAS ve ŞOR DESTANLARINDA AT MOTİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ, KIRŞEHİR
HAZİRAN 2011, S. 139-140

Leave a reply