“Kam” Atamız Çağlar Ötesinden Sesleniyor: “Türk, Mirasına Sahip Çık.”

0
361

“Şaman”, doğrusu Türkler tarafından “Kam”, “Ozan” ve daha birçok kelime ile ifade edilen ve tarihimizde önemli bir yeri olan, özel yetenekleri olan atalarımıza verilmeye çalışılan yanlış bir isimdir. Büyük Türk düşünürü Ziya Gökalp’e göre de Türklerin İslamiyetten önceki dinlerinin “Şamanizm” olarak adlandırılması büyük bir hatadır.

Gök Tengri, rivayete göre ilk yarattığı insanlardan birine “ Senin adın bundan böyle Kam olacak” diyerek “Kam” adını vermiştir. Tengri ilk “Kam”ı yaratır ve ona sekiz dallı bir ağaç verir. Günümüzde de her “Kam” Gök Tengri’nin bu armağanı sonucu ortaya çıkan bu adeti yaşatmak adına bir ağaç diker. “Turuğ” ağacının isminin anlamı; dayanıklı, yerinde duran, ölümsüz demektir.

“Kam” atalarımız şairlik, müzisyenlik, dans, hekimlik gibi birçok vasfı bünyelerinde toplamış; toplum üzerinde oldukça etkili, özel insanlardır. Bu görevlerini yerine getirdikleri ayinleri zaman içinde şekil değiştirsede “Kam” geleneği günümüzde Kırgızlar Türkleri’nde, Altay Türkleri’nde ve Kazak Türkleri’nde yaşamaya devam etmektedir.

Kam, ozan atalarımızın etkileri Türklerin İslamiyete geçişinden sonrada “Tekke” kültür ve edebiyatında etkilerini göstermeye devam etmiştir. Dede Korkut hikayeleri ve günümüzde bile temsilcileri bulunan “Aşık” geleneği de “Kam”, “Ozan” atalarımızın etkilerinin kendilerinden sonraki nesillere yansımalarının kanıtlarıdır.

Kıymetli atalarımızdan Yusuf Has Hâcip “Kutadgu Bilig” adlı eserinde “Kam” atalarımızdan bahseden şiirlere yer vermiştir.

“Gerek hekim, tabip tut, gerek kam tut;
Eceli gelene ilaç fayda vermez.”

( Kerek tut otaçı, kerek kam
Ölügligke her giz asıġ ķılmaz em)

“Aç gözlülük bir hastalıktır, ilacı yoktur.
Bu hastalığı bütün dünya kamları tedavi edemezler.”

(Bu suķluġ ig ol bir otı yoķ emi
Anı emleyumez bu dünya kamı )

“Kam” olmak için, ya bir “Kam” soyundan gelmek ya da bu konuda doğuştan yeteneği olmak gerekir. Tarihimizde “Kam” olmak için gereken özelliklere sahip insanların toplum tarafından engellenmeye çalışıldığına dair hikayeler de bulunmaktadır. “Kam” olmak için deneyimli bir “Kam”ın yanında çok zorlu bir süreç geçirmek gerektiği için insanlar yakınlarının Kam olmasını istemezlerdi.

Gök Tengri inancına göre dünya; gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kısma ayrılır.

“Aydınlık Alemi”, gökleri, “Tengri Ülgen” ile hizmetkarı olan ruhları temsil eder.

Yeryüzünde, yani “Orta Dünya”da insanlar yaşar.

Yerin altında olan “Aşağıdaki Dünya”yı ise “Tengri Erlik” ve hizmetkarı olan kötü ruhlar oluşturur.

İyi ruhlarla iletişim kurup, insanlara iyilik yapan “Kam”lara “Ak-Kam”,

Yeraltı ruhlarıyla birlikte hareket eden , Erlik’in hizmetkarı olanlara ise “Kara-Kam” denir.

Elbette bu önemli toplumsal karakterimizi adlandırıken “Kam” isminin yanı sıra kullandığımız birçok kelime vardır. “Şaman” kelimesi de hem batıda hem de doğuda bu karakteri isimlendirmek adına kullanılmaktadır. Ne yazık ki günümüzde batılı tarzda düşünen; sadece dans, müzik ve görüntüden ibaret olan “Şaman” kavramını benimseyerek insanlarımıza bu değerimizi yanlış tanıtan şarlatanlar bulunuyor.

Bize düşen bu değerimizin magazinsel bir gösteri hale gelmesini engelleyerek gerçek “Kam” atalarımızı tanımak ve tanıtmak olmalıdır. Birçok değerimizi yozlaştırarak “Türk” kimliğini yok etmeye çalışanlara verilecek en güzel yanıt, “Kültür Milliyetçiliği” kavramını gündemde tutmak için kültürel bir savaş başlatmaktır.

Leave a reply