KALYANAMKARA ET PAPAMKARA (İyi Düşünceli Prensle Kötü Düşünceli Prens)

0
1487

UYGUR TÜRKÇESİ METİN

 1. T’ŞX’RW ’YLYNCWK’ ’’TL’NTWRDY
  taşġaru ilinçüke atlanturdı
  (Prensi) dışarıya gezinti yapmak üzere ata bindirmişler-
 2. ’RTY P’LYX T’ŞTYN T’RYXCY L’R’X
  erti balıḳ taştın tarıġçı-laraġ
  di. Şehir dışında çiftçileri
 3. KWYRWR ’RTY QWRWX YYRYK SWV’YW
  körür erti ḳ uruġ yirig suvayu
  görür idi. Kuru toprağı sulayıp
 4. ’WYL YYRYK T’RYYW XWŞ QWZXWN
  öl yirig tarıyu ḳ uş ḳ uzġun
  yaş toprağı ekerlerken kuş kuzgun
 5. SWQ’R YWLYYWR S’NSYZ TWYM’N
  su ḳ ar yulıyur sansız tümen
  gaga vurup (canlıları gagalarıyla) çekip çıkarıyorlar, sayısız on binlerce (milyarlarca)
 6. ’WYZLWK ’WYLWRWR T’RYX T’RYYW
  özlüg ölürür tarıġ tarıyu
  canlı öldürüyorlar. (Onlar bir yandan) tarla sürerlerken
 7. ’M’RY TYNLX L’RYX XWŞCY K’YYKCY
  amarı tınlıġ-larıġ ḳ uşçı keyikçi
  kuş avcısı, yaban avcısı,
 8. P’LYXCY ’’VCY TWR CY TWZ’XCY
  balı ḳ çı avçı tor-çı tuza ḳ çı
  balıkçı, avcı, torcu (ağ ile kuş avlayan), tuzakçı

James Russel Hamilton, Çeviren Vedat Köken), İyi ve Kötü Prens Öyküsü, TDK, Ankara 1998, s.286

Avatar

Leave a reply