KAHRAMAN TÜRK ZABİTİ: TEĞMEN SADIK EFENDİ

0
305

MEHMET NURİ CONKER

*Görsel temsilidir.

İtalya Savaşı sonunda Dernİe’de topçu komutanlığı ve komutanlık yaverliği ve koruma bölük komutanlığı görevlerini yapmış olan Teğmen Sadık Efendi, bu kitapta sözü edilen fedakârlığın bir örneği idi. O, et, kemik ve kandan oluşan ve kalp taşıyan bir insanın, tehlikeyi hiçe saymada gösterebileceği dayanıklılık ve kayıtsızlığın en yüksek ölçüsünü göstererek, bu konuda ciddi ve canlı bir örnek olmuştur. 13 Aralık 1911 yılında Derne’de, İtalyanların bir çıkma hareketi ile başlayıp birçok savaş ganimetleri ve düşmana yoğun kayıp vermesi ile sonuçlanmış olan büyük savaşta, Sadık Efendi, bizim iki toptan ibaret topçumuzun komutanıydı. Düşmanın birçok bataryalarına karşı toplarının ateşini olağanüstü bir sebat ve metanetle yöneterek ve sürdürerek zafere ulaşmaya yardımcı olmuştu. Şehit olan rahmetli, aynı savaşta 30-31 Ocak 1911 gecesi Derne’ye karşı girişilen saldırıda düşman kıtaları ve mevziindeki silahların ölüm saçan, kıyamet ateşleri kopardığı bunalımlı bir dakikada yedeği oluşturan iki bölükten biri olan, kendi komutasındaki genç ve seçkin çocuklardan oluşan koruma bölüğünün başında ateş hattına ilerlerken göstermiş olduğu hücum isteği ve yiğitlik duygusu hâlâ gözlerimin önündedir.

ZABİT VE KUMANDAN, MEHMET NURİ CONKER, CUMHURİYET 1998, S. 109

Avatar

Leave a reply