KAHRAMAN TÜRK KADINI , TERKEN HATUN…

0
706

Âmin Maalouf, “Semerkant” isimli eserinde,

“Selçuklu İmparatorluğu, dünyanın en güçlü devleti olduğu dönemde, bir kadın iktidarı eline alma cüretini gösterebilmişti. Perde arkasına oturmuş, Asya’nın bir ucundan diğerine orduları sevk ediyor, beyleri, vezirleri, kadıları, valileri atıyor, halifeye yazılacak mektupları yazdırıyor ve Alamut’un reisine elçiler gönderiyordu. Birliklere emirler yağdırdığını görüp de söylenen komutanlara:“bizde savaşan erkeklerdir, ama kime karşı savaşacaklarını kadınlar söyler” diyordu”.

Terken Hatun, Melikşah’ın en kıdemli eşi idi.

Evlendiklerinde Melikşah 9, Terken Hatun ise 11 yaşında idi.

Asıl ismi bilinmemektedir, Celaliye Hatun diye de anılır.

“Terken” hükümdarlık yetki ve hukukuna sahip hatun anlamına gelen bir unvandır.

Leave a reply