KAFKAS HAREKÂTININ PERDE ARKASI

0
227

Dr. Vahdet KELEŞYILMAZ

Birinci Dünya Savaşı’nın önemli muharebe alanlarından biri olan Kafkasya cephesi genellikle Türk ordusu bakımından çok ağır kayıplara yol açan ve tam bir felâketle sonuçlanan Sarıkamış harekâtı ya da fâciası ile hatırlanır. Gerçi savaşın son yılında Enver Paşa, Bolşevik İhtilâli sonrasındaki gelişmelerden de yararlanarak Kafkas İslâm Ordusu ile Bakü’ye kadar ulaşabilmiştir. Ancak -kısa bir süre sonra, savaşın genel gidişinin bir sonucu olarak Mondros Mütarekesi imzalanıp ilgili madde gereğince Türk ordusunun 1914 sınırlarına çekilmesi yükümlenildiğinden- Kafkas cephesinde savaşın son yılındaki kazanımlar nihaî bir sonuca ulaşamamış ve Sarıkamış fâciasının izlerini hafızalardan silememiştir. Kafkas cephesi deyince Sarıkamış’ın akla gelmesi bundan dolayı olsa gerektir.

Sarıkamış harekâtı üzerine, Mareşal Fevzi Çakmak gibi güvenilir askerî otoriteler tarafından ciddî, önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Gerek I. Dünya Savaşı’nın konu alındığı eserlerde gerekse münhasıran bu cephenin işlendiği çalışmalarda bu konuyu çeşitli boyutlarıyla görmek mümkündür. Bu makalede ise Sarıkamış fâciası ile sonuçlanan Kafkas harekâtının -belki de bugüne kadar yapılmış çalışmaları bir başka açıdan takviye edecek olan- farklı bir boyutuna değinilecektir: Jeopolitik, strateji ve uluslararası ilişkiler açısından çok önemli bir Teşkilât-ı Mahsûsa faaliyeti sergilenecektir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: KAFKAS HAREKÂTININ PERDE ARKASI

Avatar

Leave a reply