KADINLAR SOSYAL HAYATTA ERKEKLERLE BERABER YÜRÜYEREK BİRBİRİNİN YARDIMCISI VE KORUYUCUSU OLACAKLARDIR.

0
452

M. KEMAL ATATÜRK

Kadının en büyük vazifesi, analıktır. İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse bu vazifenin ehemmiyeti lâyıkıyla anlaşılır. Milletimiz, kuvvetli bir millet olmaya karar vermiştir. Bugünün gereklerinden biri de, kadınlarımızın her hususta yükselmelerini temindir. Bu sebeple kadınlarımız da okumuş ve bilgi sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün tahsil derecelerinden geçeceklerdir. Sonra, kadınlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyerek birbirinin yardımcısı ve koruyucusu olacaklardır.

1923, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, s. 85-86

Avatar

Leave a reply