İtalya’da Yaşamış Turan’ın Çocukları, “Etrüsk” Türkleri

0
584

Bilimsel araştırmalar tarihin ilk çağlarında dünyada yaşamak için en elverişli bölgenin bugün bildiğimiz anlamdaki Asya kıtası olduğunu gösteriyor. Bu durum Türkçe’nin diğer dillerden daha önce konuşulmaya başladığını, büyük göçler yapan atalarımız ile dünyanın hemen hemen her bölgesine yayıldığını ve henüz çok genç olan diğer dilleri, kültürleri etkilediğini gösterir.

Türk kökenli Etrüskler,Türkçenin Orta Doğu ve Batı dillerinin kaynaklık etmesinde çok önemli rol oynamıştır. Son yıllarda yapılan yeni çalışmalar Etrüsk dilindeki bazı kelimelerin Fin-Ugor, Macar, Sümer ve Türk dillerinde de yer aldığını kanıtlmıştır. Etrüsklerde on iki sayısı kutsal sayılmış, devlet Kuzey – Orta – Güney olmak üzere üçe ayrılmış ve bu bölümler de on iki boya ayrılmıştır. Türk tarihinde de on iki sayısı Oğuz Türkleri’nin Bozoklar ve Üçoklar kollarının on iki ayrı boy halinde dünyaya yayılmasında görülebilir. Günümüzde de Türkmen Alevi kardeşlerimizde on iki rakamına verilen değer devam etmektedir.

Etrüsk toplumunun Türk olduğu konusunda birçok bilimsel kanıt bulunmaktadır.

* Etrüsk harfleri Göktürk Alfabesi ile sadece etkilenme sayılamayacak kadar çok benzerlikler göstermektedir. Avrupa alfabelerinin atası sayılan Runik harfler Göktürk alfebesinden hareketle oluşmuş bir alfabedir.

* Eskişehir’deki Yazılıkaya anıtı Etrüsk alfabesi ile oldukça benzer damgalar içermektedir.

* Etrüsk metinleri üzerine Kazım MİRŞAN’IN yaptığı bir çalışmada bir anahtarın üzerindeki metinler oldukça kesin bir kanıt olarak gösterilebilir.

Etrüsk Yazı.jpg

ËLİTİB ESİZUÇ ALTUÇ ELİK, Göndererek hatırlatan krallık halkı,

ULUQUP AÇILUC ETUY! birdenbire açılmasını mümkün kılarak (hediye edilen anahtarla)!

UYUPPI-ÜYİPPİ ËDİSİTİB “Uyacak mı, evime?” diyerek,

UB-OQ APPARUYA ALTITIL Tereddütle götürmüş olmamıza rağmen

ALIRITIP APPARUY EDİTİLSİT Alıp götürmüş olmanın

ÜQ ËSİKİCÜY YATASIZ Manasını kavrayacaksınız:

ÖZÜK ÜY ËSİTİD APPARTUCUÇ Bir eve sahip olma hissini telkin ederek, götürmemize sebep olan

ULUDUTUB YATAALIZ ÜY Ulu bir hisle yatabileceğiniz bir eviniz olacak

* İtalya’da saygın üniversitelerden bir ekibin Etrüsk iskeletleri üzerinde yaptığı genetik araştırmalar bu insanların Asya kökenli olduğunu bilimsel olarak kanıtlamıştır.

* Etrüskler ve onlardan çok etkilendikleri bilimsel olarak kanıtlanan Romalılar simge olarak Bozkurt kullanmışlardır. Bu durum efsanelerinde ve bunları sembolize eden heykellerde net olarak görülmektedir.

* Etrüskler’in en büyük tanrısının adı Turan idi.

* Etrüsk dili ile ilgili günümüzde araştırma yapan batılı dilbilimciler birçok sözcüğün kökenini Latin Etimolojisi ile açıklayamamaktadır.

* Etrüsklerden oldukça etkilenmiş olan Roma hukukunda var olan ‘Imperium’ kavramı, Türk inancında yer alan ‘Kut’ kavramı ile oldukça benzerlik göstermektedir.

*Etrüsk halkında kadın tıpkı Türk’lerde olduğu gibi hayatta erkek kadar söz sahibidir. Bu konuda tutucu olan Yunan ve Latin halklarına Etrüsk’lerin bu yaklaşımı oldukça garip gelmiştir.

* Etrüsk heykellerinde saç örgüleri ve kullandıkları başlıklar Türk topluluklarında kullanılanlara benzemektedir.

* Etrüsk toplumunda Türk’lerdeki ‘Kam’ lara benzeyen sıçrayan ve danseden bir rahip sınıfı bulunmaktadır.

Etrüsk – Türk toplumu ve kültürü Romalılar tarafından soykırıma uğratılmıştır. Batılı uzmanlar bile Etrüsk edebiyatından çok az eser kalmasını Romalıların kültür soykırımının sonucu olarak görmektedir.

Dünya tarih, mitoloji ve dilbilim literatürlerinde kasıtlı olarak Türk topluluklarına çok az yer verilmektedir. Çok kalabalık bir nüfusa sahip olan, dünyanın her tarafına göçler yapmış olan ve oldukça zengin bir kültüre sahip olan atalarımızın adının yeterince anılmamasının sebebi hem batılı milletlerin adımızı yok etmeye çalışmasından hem de bizlerin kültürel alandaki tembelliğimizden kaynaklanmaktadır.

Bu konuya devletimizin yeterince sahip çıkmadığı ortadadır. Yapılması gereken her Türk’ün bir araştırmacı kimliği ile tarihini ve kültürünü öğrenip ,yeni nesillere anlaşılır bir şekilde anlatmasıdır.

Avatar

Leave a reply