İSTERİM Kİ BANA BİLGİNLER DOĞRU YOLU GÖSTERSİNLER

0
220

M. KEMAL ATATÜRK

Ben o adamım ki ordunun memleketi, milleti muhakkak bir neticeye götürebileceği noktalarda emir veririm. Fakat ilim ve bilhassa sosyal ilim sahasına dahil işlerde ben emir vermem. Bu alanda, isterim ki bana bilginler doğru yolu göstersinler. Onun için, siz kendi ilminize, kültürünüze güveniyorsanız, bana söyleyiniz. Sosyal ilmin güzel yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.

1923, Ahmet Cevat Emre, İki Neslin Tarihi, s. 316

Leave a reply