İSTANBUL MECLİSİNDE “MÜDAFAİ HUKUK CEMİYETİ GRUBU” NEDEN KURULMADI?

0
361

M. Kemal ATATÜRK

İstanbul Meclisinde “”Müdafai Hukuk Cemiyeti Grubu” diye bir grup kurulduğunu işitmedik. Niçin? Evet, niçin? Buna bugün yanıt isterim!

Çünkü baylar, bu grubu kurmayı vicdan borcu, ulus borcu bilmek durum ve yeteneğinde bulunan baylar inançsız idiler… korkak idiler… bilgisiz idiler.

İnançsız idiler, çünkü, ulusal örgütten olmayı tehlikeli görüyorlardı.

Bilgisiz idiler; çünkü tek kurtuluş dayanağının ulus olduğunu ve olacağını kavrayamıyorlardı. Padişaha dalkavukluk ederek, yabancılara hoş görünerek, yumuşak ve nazik davranarak, büyük ülkülerin gerçekleştirilebileceğine inanma bönlüğünü gösteriyorlardı.

ANKARA’YA GELİŞ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, (SÖYLEV’DEN), CUMHURİYET, NİSAN – 2000, S. 37

Avatar

Leave a reply